Jesteś tutaj

Rada nadzorcza Caspar AM S.A.

Jacek Kseń, Przewodniczący 

Z rynkiem finansowym związany od 1975 roku. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie jako trader  w Pionie Skarbu, następnie, po wyjeździe do Francji, był wicedyrektorem Pionu Skarbu w Lyonnaise de Banque w Paryżu oraz szefem dealing roomu w Credit Agricole (wówczas największy bank w Europie). Po powrocie do Polski został prezesem Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W 2001 roku połączył WBK z  Bankiem Zachodnim S.A. i objął funkcję prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK, którą sprawował do 2007 roku.
 
Jacek Kseń przewodniczył wielu Radom Nadzorczym, w tym między innymi w spółkach:

  • Dom Maklerski BZ WBK S.A. (1996-2007);
  • BZ WBK AIB Asset Managenment S.A. i BZ WBK AIB TFI S.A. (2007-2009);
  • PLL LOT S.A. (2008-2009);
  • Sygnity S.A. (2010-2014)

Był wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych PBG S.A. (2007-2010) oraz Orbis SA i członkiem Rad Nadzorczych:

  • Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. (2001-2007)
  • MCI Management S.A. (2007-2008)
  • Amrest S.A.

Od 2007 roku Jacek Kseń prowadzi własną firmę doradczą Jacek Kseń Consulting. Jej klientami są z reguły duże fundusze Private Equity oraz polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest doradcą operacyjnym w Polsce jednego z największych globalnych funduszy Private Equity – Advent International.

Jacek Kseń jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada doktorat z międzynarodowych rynków finansowych obroniony w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

 

Maciej Czapiewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident nr 10326/7604, specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz analizy finansowej spółek.

 

Rafał Litwic

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo), wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 roku partner i współwłaściciel w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp. p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich oraz zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Maciej Mizuro

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Informatyka i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych na tej samej uczelni. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami w spółkach prawa handlowego.

 

Michał Nowrotek

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (kierunek Mechanika i Budowa Maszyn). W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej  im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od 1996 roku prowadzi działalność zawodową pełniąc funkcje w organach nadzorczych i kontrolnych spółek kapitałowych różnych branż.

 

Rafał Płókarz

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. M.A. in European Studies (College of Europe). Uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń na uniwersytetach w Angers, w Nancy (Francja), na DePaul University (Chicago). Stypendysta rządu francuskiego i Komisji Europejskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości.

Od 1994 roku pracownik polskich i zagranicznych banków. Pełnił między innymi funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej w BRE Banku i w Banku BPH. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president ) i członek Komitetu Zarządzającego w banku Rothschilda w Luksemburgu oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku.