Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Rada nadzorcza Caspar AM S.A.

Rafał Litwic, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo), wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 roku partner i współwłaściciel w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp. p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich oraz zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Maciej Czapiewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident nr 10326/7604, specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz analizy finansowej spółek.

W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149, wspólnik HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit spółka komandytowa, firmy audytorskiej nr 3697 oraz HLB M2 Sp. z o.o. Audit PIE Sp. k., firmy audytorskiej nr 4123. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu aplikacji wspomagających proces produkcyjny podczas praktyki zawodowej w Rover Body & Pressings, Swindon, Wielka Brytania.

Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych oraz opracował części finansowych prospektów emisyjnych, przeprowadzał prace z zakresu due diligence, badał plany połączenia (np. zakładów energetycznych grupy P–5 ENEA), plany podziału i plany przekształcenia.

 

Maciej Mizuro, Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Jerzy Mizuro jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej kierunku Informatyka i Zarządzanie (1995 r., mgr inż.) oraz studiów podyplomowych: Systemy Zarządzania i Finanse na Politechnice Wrocławskiej. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami w spółkach prawa handlowego. Wcześniej (1995-2006) pracował w spółce Vogel Burda Communications Sp. z o.o. (dawniej Vogel Publishing Sp. z o.o.) na stanowisku kontrolera finansowego, następnie dyrektora finansowego i prokurenta.

Równolegle (2002-2006) pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Vogel Business Media Sp. z o.o. oraz (2003-2006) dyrektora finansowego i wiceprezesa zarządu w spółce Lupus Sp. z o.o. (obie z siedzibą w Warszawie), oraz (2001) dyrektora finansowego/członka zarządu w spółce Poland.com (Wrocław). W latach 2006-2007 pełnił funkcję likwidatora spółki Multi-Press Sp. zo.o. W latach 2007-2008 pracował na stanowisku dyrektora finansowego w spółce MW Trade S.A. (Wrocław), a w latach 2008 do 01/2009 na stanowisku kierownika ds. finansowych w spółce Schaeffler Polska Sp z o.o. (Warszawa). Od lutego 2009 do maja 2012 pracował na stanowisku dyrektora finansowego w spółce Motor-Presse Polska z siedzibą we Wrocławiu. Od maja 2012 do chwili obecnej pracuje jako dyrektor finansowy i członek zarządu w M.W. Tade SA z siedzibą we Wrocławiu. Od 1998 r. do 2010 r. prowadził również własną działalność gospodarczą – firmę doradczą. Od sierpnia 2009 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A.

 

Piotr Kaźmierczak, Członek Rady Nadzorczej

W latach 2008-2015 pracował we Wrocławskim i Warszawskim dziale audytu firmy consultingowej EY. Ma szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla spółek publicznych z różnych branż, w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz spółek z sektora finansowego (leasing, windykacja należności).

Kierował zespołem audytowym przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Brał udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną. Posiad praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego. Na potrzeby IPO prowadził prace atestacyjne związane z historycznymi informacjami finansowymi, informacjami finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników i wynikami szacunkowymi.

Prowadził projekty doradztwa przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań wymaganych lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych. Brał udział w projektach dla funduszy inwestycyjnych, w szczególności sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Brał udział w projektach due dilligence a także z obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć oraz innych pracach doradczych, w tym doradztwo m.in. przy konwersjach standardów rachunkowości, optymalizacji procesów biznesowych.

 

Rafał Płókarz, Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. M.A. in European Studies (College of Europe). Uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń na uniwersytetach w Angers, w Nancy (Francja), na DePaul University (Chicago). Stypendysta rządu francuskiego i Komisji Europejskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy Zagranicznej Urzędu Rady Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP Phare-Struder). W latach 1996-1998 w Polskim Banku Rozwoju ekspert w Biurze Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku.

W latach 1998-2003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowisku głównego specjalisty, następnie wicedyrektora, a w 2003 – Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych.

W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany z Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował stanowisko Senior Vice-President w luksemburskiej centrali oraz Chief Regional Operating Officer – Eastern Europe, a następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, które współtworzył (2008-2009).

Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A., pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej dla Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz F-Trust S.A.


Fundusze inwestycyjne – Rada Nadzorcza Caspar


Simple Share Buttons