Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Rada nadzorcza Caspar AM S.A.

Rafał Litwic, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich i zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w organach spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej między innymi SWISSCARE S.A., Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w tym Członek Komitetu Audytu) oraz S&A S.A. Od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

Maciej Czapiewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły Rewident nr 10326/7604. W latach 1997-2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) Od 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149. Wcześniej uczestniczył w tworzeniu aplikacji wspomagających proces produkcyjny podczas praktyki zawodowej w Rover Body & Pressings, Swindon, Wielka Brytania. Specjalista w zakresie badań sprawozdań Caspar Asset Management S.A. Zarząd i Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. finansowych spółek giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw.

Biegle zna język angielski, komunikatywnie język niemiecki. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych m.in.: Porta KMI Poland Sp. z o.o., Radpol S.A., Atlanta Poland S.A., Polomarket Sp. z o.o., TIM S.A., Elektrotim S.A., LPP S.A., Spółdzielnia Mleczarska Spomlek, PERN Przyjaźń SA, ROTO Frank Sp. z o.o. oraz badaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych: Porta KMI Poland Sp. z o.o., LPP S.A., TM S.A, Elektrotim S.A. Opracował części finansowych prospektów emisyjnych: Radpol S.A., Koelner S.A., Z.Ch. Police S.A., Telmax S.A., Koelner S.A., Neonet S.A., przeprowadzał prace z zakresu due diligence, badał plany połączenia (np. zakładów energetycznych grupy P–5 ENEA), plany podziału i plany przekształcenia. Prowadził szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych (między innymi) PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych w Caspar Asset Management S.A., Caspar TFI S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w Caspar TFI S.A. Przechodzi doroczne szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi dla biegłych rewidentów, z zakresu m.in. rachunkowości, podatków, prawa handlowego.

Andrzej Tabor, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Andrzej Tabor w 1995 roku ukończył studia wyższe na Concordia University w Montrealu, w Kanadzie, na kierunku Finanse Międzynarodowe (International Finance), zdobywając tytuł Bachelor of Commerce (tytuł licencjata). W latach 1989 – 1991 roku kształcił się także na Red River Collage Polytechnic w Winnipeg w Kanadzie, na kierunku Księgowość i Finanse (Accounting and Finance). Karierę zawodową rozpoczął w 1995, pracując dla „Korona” Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. na stanowisku Analityk. Następnie w Cargill Financial Markets Inc Equity Trader CEE, zajmując się akcjami i instrumentami pochodnymi w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Następnie, w latach 1999 – 2001 zatrudniony był w Banku Handlowym S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nabył doświadczenie w zarządzaniu biurem maklerskim. Od lipca 2001 roku pełnił funkcję członka zarządu w Erste Securities Polska S.A. Funkcję tę wykonywał do lipca 2012 roku, następnie objął stanowisko Doradcy Zarządu. Stanowisko to piastował do czerwca 2014 roku, kiedy to zakończył współpracę z Erste Securities Polska S.A.

W lipcu 2014 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon International Sp. z o. o. Spółka jest jednym z pierwszych i największych wydawnictw audio w Polsce. Pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. Heraclon International Sp. z o. o. jest właścicielem spółki Audiobook.pl Sp. o. o. a pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu do chwili obecnej. We wrześniu 2018 roku pan Andrzej Tabor założył Heraclon Publishing Canada Inc. Spółka zajmuje się działalnością wydawniczą oraz dystrybucją audiobooków na rynkach zagranicznych. Pan Andrzej Tabor pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu od 2018 roku, do chwili obecnej.

 

Katarzyna Fabiś, Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu

Biegły rewident, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse Bankowość. W 2002 roku po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA uzyskała tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2009 r. – uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1999 roku w dziale finansowym BZ WBK AIB Asset Management. W latach 2005 – 2012 związana z Grant Thornton Poland gdzie pełniła funkcję Menadżera w Dziale Audytu.

Następnie w latach 2012 – 2015 roku pełniła funkcję Dyrektora Audytu i Partnera do kontaktów z siecią TGS w spółce audytorskiej 4Audyt. Od 2017 roku związana z międzynarodową grupą John Deere, gdzie prowadzi centrum usług wspólnych w zakresie księgowości dla jednostek i oddziałów John Deere Bank działających w Europie oraz pełni funkcję Reprezentanta Przedsiębiorcy Zagranicznego w Oddziale w Spółce John Deere Bank S.A. Oddział w Polsce. Pani Katarzyna Fabiś posiada bogate ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego, w zakresie IPO, doradztwa biznesowego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami indywidualnymi, z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi, w tym także spółkami z sektora finansowego i funduszami inwestycyjnymi oraz spółkami notowanymi na giełdach papierów wartościowych.

 

Leszek Kasperski, Członek Rady Nadzorczej

Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku. Pracował dla dwóch największych, renomowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych i największej wówczas firmy asset management. W BZ WBK AIB TFI S.A. oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A., był członkiem Zarządu i nadzorował kluczowe piony: sprzedaży, marketingu oraz obsługi klientów. Jest założycielem i akcjonariuszem Caspar Asset Management S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki od początku jej istnienia do czerwca 2023 r.

 

Piotr Kaźmierczak, Członek Rady Nadzorczej

Skończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki, specjalność Zarządzanie Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. W latach 2008-2015 pracował we Wrocławskim i Warszawskim dziale audytu firmy consultingowej EY. Ma szerokie doświadczenie w świadczeniu usług dla spółek publicznych z różnych branż, w badaniu sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz spółek z sektora finansowego (leasing, windykacja należności). Kierował zespołem audytowym przeprowadzając badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Brał udział w licznych projektach związanych z pierwszą ofertą publiczną. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu wymogów raportowania finansowego na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego.

Na potrzeby IPO prowadził prace atestacyjne związane z historycznymi informacjami finansowymi, informacjami finansowymi pro-forma oraz prognozami wyników i wynikami szacunkowymi. Prowadził projekty doradztwa przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań wymaganych lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych. Brał udział w projektach dla funduszy inwestycyjnych, w szczególności sekurytyzacyjnych funduszy Caspar Asset Management S.A. Zarząd i Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. Brał udział w projektach due dilligence a także z obszaru zarządzania ryzykiem nadużyć oraz innych pracach doradczych, w tym doradztwo m.in. przy konwersjach standardów rachunkowości, optymalizacji procesów biznesowych. Jest Prezes Zarządu i wspólnikiem spółki Hetoma sp. z o.o.

 

Rafał Płókarz, Członek Rady Nadzorczej

Pan dr Rafał Płókarz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1994 r. obronił pracę magisterską pt. „Inżynieria finansowa w kontekście zarządzania menedżerskiego”, a w 1999 r. tamże obronił pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych pt. „Inżynieria finansowa – perspektywy rozwoju i możliwości zastosowania w Polsce”. Stypendysta i uczestnik studiów dyplomowych i podyplomowych na uczelniach zagranicznych. W latach 1992-1993 – na Uniwersytecie w Angers we Francji (Dyplom z Ekonomii). W latach 1994-1995 – studia podyplomowe w College of Europe, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts in European Studies. Pracę dyplomową nt. ”Credit Absorption Issues of the World Bank’s Activity in Poland” obronił pod kierunkiem prof. L. Balcerowicza (1995 r.). W latach 1995-1996 stypendysta rządu Francji – uczestnik studiów podyplomowych z finansów europejskich na Uniwersytecie Nancy II (Dyplom DESE). Zrealizował projekt badawczy (fellowship Komisji Europejskiej) nt. europejskiej integracji walutowej na Uniwersytecie w Grenoble we Francji (1996 r.). Uczestnik licznych szkoleń i staży w bankach i uczelniach zagranicznych: UniCredito Suisse (Lugano, 2006), Pictet Bank (Genewa, 1999 r. ), University de Paul (Chicago, 1997 r.), Dexia Bank (Luksemburg, 1996 r.), Société Générale (1994 r.). Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Pomocy Zagranicznej Urzędu Rady Ministrów w 1995 r. (program finansowania MSP Phare-Struder).

W latach 1996-1998 w Polskim Banku Rozwoju S.A. ekspert w Biurze Badań Strategicznych, a następnie asystent zarządu banku. W latach 1998-2003 związany z BRE Bankiem S.A. na stanowiskach kolejno: głównego specjalisty, wicedyrektora (od 2002), p.o. Dyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Obsługi Klientów Prywatnych (2003). W latach 2003-2007 związany z Bankiem BPH S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Biura Bankowości Prywatnej i Inwestycyjnej. W latach 2007-2009 związany z Banque Privée Edmond de Rothschild Europe (Luxembourg), gdzie zajmował stanowisko Senior Vice-President i członka Komitetu Dyrekcji banku w luksemburskiej centrali, oraz Chief Regional Operating Officer – Eastern Europe, a następnie (od 2008 r.) pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Przedstawicielstwa Banku w Polsce, z siedzibą w Warszawie, które współtworzył. Caspar Asset Management S.A. Zarząd i Rada Nadzorcza Caspar Asset Management S.A. Jednocześnie z karierą bankową prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, wykładając przedmioty z dziedziny bankowości i finansów m.in.: na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000 r.), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (od 2020 r.), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno1Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017-2018). Od 2009 r. zajmuje stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Pod jego kierunkiem na kilku uczelniach wypromowano ponad 200 magistrów i licencjatów.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny bankowości i rynków finansowych, w tym czterech monografii: „Globalne rynki finansowe” (PWN 2013), „Bankowość osobista” (CeDeWu 2017) oraz – we współautorstwie: „Przestępczość finansowa t. 1. Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa” (Difin 2020) o „Przestępczość finansowa t. 2. Rynki finansowe” (Difin 2021). Od sierpnia 2009 r. pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w Caspar Asset Management S.A., w której w latach 2011-2018 pełnił również funkcję Członka Komitetu Audytu. Od 2011 r. pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej oraz (od 2014 r.) Członka Komitetu Audytu w Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2013 r. pełni też funkcję Członka Rady Nadzorczej w F-Trust S.A.