Jesteś tutaj

Fundusze inwestycyjne

 

Subfundusz:
Inwestuje:  Ryzyko:     Horyzont
inwestycyjny:
 
Caspar Akcji Europejskich   na rynkach zorganizowanych w: Rzeczpospolitej Polskiej, Turcji, Szwajcarii oraz Państwach Członkowskich  wysokie  

min. 3 lata

Kup fundusz
Caspar Akcji Polskich   w spółki dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej  wysokie  

min. 3 lata

Kup fundusz
Caspar Ochrony Kapitału   w tytuły uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne  niskie  

min. 6 m-cy

Kup fundusz
Caspar Globalny   na całym świecie  wysokie  

min. 3 lata

Kup fundusz

Prezentowana stopa zwrotu subfunduszy Caspar Akcji Europejskich, Caspar Akcji Polskich, Caspar Ochrony Kapitału - typ jednostki uczestnictwa A. Dla subfunduszu Caspar Globalny, prezentowana stopa zwrotu subfunduszu - typ jednostki uczestnictwa S.
 

 

Dlaczego Fundusze Inwestycyjne Caspar?

Sprawdź co nas wyróżnia

Jak kupić fundusze inwestycyjne?

Wybierz dogodny dla siebie sposób.

Jak inwestować?

Fundusze inwestycyjne - blog o inwestowaniu