Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Inwestuj w fundusze Caspar TFI – online bez opłat dystrybucyjnych

online bez opłat dystrybucyjnych

Informacja Reklamowa


Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Promocja dotyczy wszystkich subfunduszy:

Promocja trwa od 10 września 2021 do 30 czerwca 2025 roku. Do obliczenia progu ujmowane są także wszystkie dotychczasowe i nieumorzone wpłaty uczestników, niezależnie od dystrybutora, za pośrednictwem którego dokonywane były nabycia. Jak to działa?

Scenariusz nr 1

Nowy Klient Caspar TFI (nie inwestował jeszcze w subfundusze Caspar TFI) dokonuje nabycia dowolnych subfunduszy za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej na łączną kwotę 51 000 zł (15 000 zł w Caspar Akcji Europejskich, 15 000 zł w Caspar Globalny oraz 21 000 w Caspar Stabilny). Wówczas opłata dystrybucyjna od wszystkich nabyć wynosi 0%.

Scenariusz nr 2

Klient Caspar TFI ma już zakupiony za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej subfundusz Caspar Globalny na kwotę nabycia 20 000 zł (kupił jednostki w ubiegłym roku i ich nie umarzał). Teraz dokupuje jednostki na kwotę 30 000 zł, wówczas opłata dystrybucyjna od kwoty nabycia 30 000 zł wyniesie 0%.

Scenariusz nr 3

Klient Caspar TFI ma już zakupiony za pośrednictwem zewnętrznego dystrybutora Caspar Globalny na kwotę nabycia 20 000 zł (kupił jednostki w ubiegłym roku i ich nie umarzał). Teraz dokupuje jednostki na kwotę 30 000 zł, wówczas opłata dystrybucyjna od kwoty nabycia 30 000 zł wyniesie 0%. (UWAGA, W PRZYPADKU TEJ TRASAKCJI W KOSZYKU BĘDZIE SIĘ POJAWIAĆ INFORMACJA O MAKSYMALNEJ OPŁACIE DYSTRYBYCYJNEJ, JEDNAK NIE ZOSTANIE ONA POBRANA).

Scenariusz nr 4

Klient Caspar TFI ma już zakupiony za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej subfundusz Caspar Stabilny na kwotę nabycia 30 000 zł (kupił jednostki na początku roku i ich nie umarzał). Teraz dokupuje jednostki na ten subrejestr poprzez wpłatę bezpośrednią na kwotę 20 000 zł, wówczas opłata dystrybucyjna od kwoty nabycia 20 000 zł wyniesie 0%.

Skorzystaj z obniżki

0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI.

KUP FUNDUSZ

NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Inwestuj w fundusze Caspar TFI – online…

autor: Caspar TFI czas czytania: 2 min