Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wzrost aktywów subfunduszy Caspar TFI w 2021 roku

Wzrost aktywów funduszy Caspar TFI w 2021

Informacja Reklamowa


W całym 2021 aktywa subfunduszy inwestycyjnych Caspar TFI (Caspar Stabilny, Caspar Globalny, Caspar Akcji Europejskich) powiększyły się o 150 milionów złotych. Serwis Analizy.pl opublikował właśnie raport dotyczący aktywów, wpłat oraz wypłat z funduszy inwestycyjnych za grudzień oraz cały 2021 rok.

“Mieszana koniunktura na rynkach negatywnie wpłynęła na aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2021 roku osiągnęły one wartość 301,5 mld zł, a więc spadły o 0,3%, czyli o niecały 1 mld zł. W całym 2021 roku aktywa zgromadzone w funduszach zwiększyły się natomiast o ponad 16 mld zł.” – podają autorzy raportu.

Filozofią Grupy Caspar jest edukowanie Klientów, transparentność i możliwość kontaktu ze specjalistami. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. To dzięki niemu w 2021 aktywa Caspar Parasolowy FIO powiększyły się o 150 milionów złotych, a opisywana koniunktura nie wpłynęła negatywnie na saldo wpłat i wypłat.

Pełne zestawienie dostępne jest w portalu Analizy: tutaj.

Inwestuj w fundusze Caspar TFI przez internet bez opłaty dystrybucyjnej

KUP FUNDUSZ


NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Wzrost aktywów subfunduszy Caspar TFI w 2021…

autor: Caspar TFI czas czytania: 2 min