Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar TFI laureatem Diamentów Forbes 2022!

Caspar TFI laureatem Diamentów Forbes 2022!

Informacja reklamowa


„Długofalowa, zdywersyfikowana, aktywnie zarządzana inwestycja to sposób na pomnażanie majątku” – tymi słowami Tomasz Salus, prezes Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. tłumaczy na łamach miesięcznika „Forbes” sukces inwestorów, którzy związali się z Casparem.

Caspar TFI został właśnie uznany przez ten prestiżowy miesięcznik ekonomiczny za Diament, jedną z najlepszych i najlepiej rokujących spółek w Polsce.

– Tegoroczna Lista Diamentów Forbesa jest szczególna pod każdym względem. Po raz pierwszy w jej historii liczba kandydatów do tytułu Diamentu wynosiła „naście” tysięcy. Po koniecznych weryfikacjach na liście znalazło się prawie 7 tysięcy podmiotów. Każdy z nich zasługuje na osobne, indywidualne, najszczersze gratulacje – komentuje Paweł Zielewski, redaktor naczelny „Forbesa”.

Ten sukces zawdzięczamy naszej filozofii inwestowania, która polega przede wszystkim na bardzo starannej selekcji spółek dobieranych do naszego portfela – w ciągu roku zarządzający z Grupy Caspar odbywają ponad pół tysiąca rozmów z zarządami spółek notowanych na światowych giełdach – znajomości rynku i koncentracji na branżach, których działalność idzie w parze z zachodzącymi na świecie zmianami cywilizacyjnym.

Ta filozofia przynosi bardzo wymierne efekty. „W ostatnich pięciu latach subfundusz Caspar Globalny przyniósł zysk w wysokości 118,40 proc., a subfundusz Caspar Akcji Europejskich 132,88 proc. (dane z 30.11.2021 roku)” – zaznacza w pierwszym tegorocznym wydaniu miesięcznik „Forbes”.

Pełne zestawienie dostępne jest w magazynie Forbes. Wizytówkę laureata można znaleźć tutaj.


Inwestuj w fundusze Caspar TFI przez internet bez opłaty dystrybucyjnej

KUP FUNDUSZ


Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Caspar TFI laureatem Diamentów Forbes 2022!…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 2 min