Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Małe okaże się piękne? – Krzysztof Kaźmierczak dla “Parkietu”

Krzysztof Kaźmierczak dla


Informacja reklamowa. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku elektrownie atomowe budowano na Zachodzie w 6–7 lat, a dzisiaj w podobnym czasie potrafią zmieścić się właściwie tylko Chińczycy.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Jedną z głównych obaw związanych z energetyką atomową jest koszt i czas potrzebny na budowę elektrowni. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku w trakcie znacznej rozbudowy mocy elektrownie atomowe budowano na Zachodzie nawet w sześć–siedem lat, a dzisiaj w podobnym czasie potrafią się zmieścić właściwie tylko Chińczycy. W krajach zachodnich szereg projektów jest opóźnionych o lata, a pierwotny budżet jest regularnie przekraczany. W styczniu tego roku francuski EDF ogłosił kolejne opóźnienie realizowanego w Wielkiej Brytanii projektu Hinkle Point C o łącznej mocy 3,2 GW.

Pierwszy reaktor ma zacząć działać między 2029 a 2031 rokiem, natomiast szacunkowy koszt projektu wzrósł do 31–34 mld funtów. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej w 2016 roku, EDF szacował koszt na 18 mld funtów i oddanie elektrowni do użytku w 2025 roku. Wśród innych przykładów jest powstający we Francji projekt Flamanville, którego uruchomienie pierwotnie planowano na 2012 rok, tymczasem 12 lat później elektrownia nadal nie działa, a koszt budowy wzrósł czterokrotnie. W założonym budżecie i harmonogramie nie zmieściła się także budowa dwóch jednostek Vogtle w USA.

W tej sytuacji jednym z rozwiązań mogą być tzw. SMR-y, czyli małe reaktory modułowe, których budowa powinna być prostsza i szybsza, m.in. właśnie dzięki modułowej konstrukcji. Jednostki takie można stawiać w miejsce wygaszanych bloków węglowych z uwagi na zbliżoną moc, gdzie będą korzystać z istniejącej infrastruktury. Ponadto elektrownie tego typu adresują szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem, a w przypadku niektórych konstrukcji istnieje potencjał do produkcji ciepła dla procesów przemysłowych.

Wśród spółek tworzących reaktory SMR jest wiele start-upów, ale swoje konstrukcje rozwijają także firmy z długą historią w sektorze energetyki atomowej. Wśród nich jest amerykański Westinghouse, a jego konstrukcja AP300 oparta jest o projekt dużego reaktora AP1000 o mocy 1,1 GW, którego budowę planuje Polska. Podobieństwo do sprawdzonej konstrukcji powinno upraszczać procesy regulacyjne oraz generować efektywności dzięki współdzieleniu łańcucha dostaw.

Technologia SMR jest na wczesnym etapie i dzisiaj nie ma jeszcze przykładów komercyjnych wdrożeń. Jeżeli jednak projekty pilotażowe okażą się sukcesem, to komercjalizacja wydaje się być tylko kwestią czasu. Kanadyjskie Ontario Power Generation, które jest właścicielem elektrowni Darlington, planuje wraz z GE Hitachi budowę reaktorów BWRX-300. Pierwszy z nich ma być ukończony już w 2028 roku, a w planach są cztery kolejne. W Polsce identyczną technologię wybrał Orlen.

Krzysztof Kaźmierczak, Analityk w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 11 kwietnia 2024 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Małe okaże się piękne? – Krzysztof …

autor: Krzysztof Kaźmierczak czas czytania: 4 min