Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Zdrowy rozsądek nikomu nie szkodzi – Krzysztof Kaźmierczak dla “Parkietu”

Krzysztof Kaźmierczak dla


Informacja reklamowa. Dla Stanów Zjednoczonych, posiadanie własnego, dojrzałego sektora ropy i gazu jest czynnikiem chroniącym gospodarkę przed wstrząsami.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Amerykańskie spółki z sektora wydobycia ropy i gazu regularnie krytykują prezydenta Joe Bidena i jego administrację za szereg decyzji, które postrzegają jako szkodliwe dla branży. Wśród zarzutów znajdują się m.in. nowe regulacje środowiskowe, w tym dotyczące metanu, zawieszenie wydawania nowych licencji dla terminali LNG oraz bardzo mała aukcja lokalizacji w Zatoce Meksykańskiej dla nowych odwiertów offshore. W kampanii prezydenckiej Biden groził też wsadzaniem zarządów spółek z branży do więzień w związku z ich rolą w zmianach klimatu. Mimo to, od początku jego prezydentury wydobycie surowców energetycznych w USA rośnie i obecnie znajduje się w okolicy rekordowych poziomów. Co więcej, amerykańskie firmy z sektora ropy i gazu, w szczególności te największe, wyceniane są z premią w stosunku do swoich europejskich odpowiedników.

Różnica w wycenie jest na tyle istotna, że część spółek europejskich zaczęła rozważać zmianę podstawowego rynku notowań swoich akcji na Stany Zjednoczone. Francuski TotalEnergies poinformował na końcu kwietnia, że przeniesienie notowań do Nowego Jorku jest poważnie przez zarząd analizowane. W odpowiedzi francuski minister do spraw gospodarki i finansów Bruno Le Maire stwierdził, że będzie „walczył” o utrzymanie spółki we Francji, a przeniesienie na Wall Street nie byłoby w najlepszym interesie Francuzów. Bruno Le Maire to ten sam minister, który w 2021 roku rozpoczął proces aktualizacji „etykiet” dla funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z nowymi regułami, fundusze z etykietą inwestowania odpowiedzialnego społecznie nie mogą inwestować w spółki wydobywające ropę i gaz.

Amerykańscy rządzący nie posunęli się też w ostatnich latach do ustanowienia tzw. podatków od nadmiarowych zysków, które uchwalano w Europie. Mimo że wzrost kosztów energii w 2022 roku wynikał w dużej mierze z utraty rosyjskiego gazu, od którego europejskie elity uzależniały nas przez ponad czterdzieści lat, to właśnie europejskie spółki energetyczne zostały dodatkowo opodatkowane i poniosły konsekwencje krótkowzrocznych decyzji politycznych.

Dla Stanów Zjednoczonych, posiadanie własnego, dojrzałego sektora ropy i gazu jest czynnikiem chroniącym gospodarkę przed wstrząsami związanymi chociażby z napięciami geopolitycznymi. Mimo trwającego konfliktu między Ukrainą a Rosją, oraz trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie z ciągłą groźbą eskalacji, ceny ropy nie wzrosły do poziomu, który stanowiłby nadmierny koszt dla gospodarki i ryzyko dla wzrostu gospodarczego. Stało się tak dlatego, że w 2019 roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy stały się eksporterem ropy netto i utrzymują tę pozycję.

Krzysztof Kaźmierczak, Analityk w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 23 maja 2024 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Zdrowy rozsądek nikomu nie szkodzi – K…

autor: Krzysztof Kaźmierczak czas czytania: 4 min