Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Caspara liderem – Parkiet

Strategia Caspara liderem - Parkiet

Informacja reklamowa


Zarządzana przez Wojciecha Ksenia Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 01 powtórzyła swój sukces z ubiegłego roku i okazała się najlepsza w swojej kategorii w pierwszym kwartale 2024 r. w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Strategia Caspar Asset Management S.A. wypracowała stopę zwrotu w wysokości 3,23%. Na drugim miejscu znalazła się Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych 02, a dopiero ostatnie miejsce na przysłowiowym pudle przypadło strategii spoza oferty Caspar Asset Management S.A., przy czym jej wynik był niemal dwa razy słabszy.

Zarządzający Specjalistyczną Strategią Polskich Obligacji Skarbowych:

Wojciech Kseń W pierwszych miesiącach tego roku inflacja spadła, ale pierwszy kwartał minął przede wszystkim w cieniu wzrostu rentowności i dalszego odsuwania oczekiwań obniżek stóp procentowych. Rentowności rosły zresztą zarówno na rynkach światowych, jak i w Polsce i to spowodowało, że strategie obligacyjne obarczone większym ryzykiem wcale nie okazały się lepsze od ich bezpiecznych odpowiedników.

Teraz inflacja jest w celu (2,4%), ale póki co nie warto zachłystywać się sukcesem. Jest niemal pewne – prawie wszyscy ekonomiści są tego zdania – że w drugiej połowie roku inflacja znowu odbije. Pytanie nie dotyczy więc tego, czy to się stanie, ale jak wysokie będzie to odbicie. Prognozy są dość rozbieżne i wahają się między 4,5 a nawet 7% na koniec roku.

Przyczyną wzrostu inflacji będzie oczywiście przywrócenie podatku VAT na żywność. Efekt tego powinien nastąpić już wcześniej, ale został odłożony w czasie na skutek wojny cenowej między dwoma wielkimi sieciami handlowymi, które przez jakiś czas, aby przyciągnąć klientów cen nie podnosiły. To „mrożenie” nie mogło oczywiście trwać wiecznie i dzisiaj zaczyna to już być coraz bardziej w sklepach widoczne. Drugą przyczyną wzrostu cen będzie częściowe odmrożenie cen energii elektrycznej oraz gazu.

Istotnym impulsem do wzrostu inflacji będą także rosnące cały czas płace. Analizy wskazują, że w tym roku ten wzrost wyniesie dobrze powyżej 10%, co przy około 5-procentowej inflacji oznacza dość dynamiczny realny wzrost płac. Rośnie również konsumpcja, co najbardziej widać w cenach usług i to także będzie napędzało inflację. No i wreszcie mamy też wysoki wzrost gospodarczy, co z reguły napędza inflację. Prognozy wskazują, że w tym roku polskie PKB urośnie o 3,5%.

Rynek spodziewa się, że niebawem Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe. Inna jest natomiast sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie obniżki są cały czas odsuwane i moim zdaniem wcale nie jest pewne, że ostatecznie one w tym roku nastąpią. Wiadomo natomiast, że w Polsce Rada Polityki Pieniężnej raczej na pewno nie obniży stóp procentowych w tym roku. Rynek oczekuje natomiast, że w przyszłym roku będą w Polsce cztery obniżki, a stopy spadną o 1 punkt procentowy.

Tworząc naszą Specjalistyczną Strategię Polskich Obligacji Skarbowych, zakładaliśmy ograniczenie do minimum zarówno ryzyka kredytowego, jak i ryzyka stopy procentowej. Strategia opiera się na detalicznych obligacjach skarbowych, co pozwala osiągnąć ten cel, ale daje naszym klientom dodatkowe korzyści, przede wszystkim w postaci ochrony przed inflacją. Większość portfela Specjalistycznej Strategii Polskich Obligacji Skarbowych jest zainwestowana w obligacje indeksowane inflacją, które już po pierwszym roku dają kupon równy inflacji plus marża. W obecnych warunkach daje to szansę na atrakcyjne oprocentowanie w średnim terminie.

– Wojciech Kseń: Z-ca Dyrektora inwestycyjnego, Szef Zespołu Dealerów i Zarządzający w Caspar Asset Management SA.

Z publikacji „Gazety Giełdy Parkiet” wynika, że Caspar Asset Management S.A. pozostaje trzecią firmą zarządzania aktywami zamożnych klientów – zarówno pod względem liczby klientów, jak i zgromadzonych aktywów.


Nota prawna – przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Strategia Caspara liderem – Parkiet

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 4 min