Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar na konferencji Wall Street

Caspar na konferencji Wall Street

Informacja reklamowa


Od piątku 7 czerwca br. przez trzy kolejne dni w Karpaczu odbędzie się największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce – konferencja XTB Wall Street 28. Caspar Asset Management S.A. będzie tam oczywiście obecny.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wielu firm i instytucji związanych z rynkiem kapitałowym – w tym Tomasz Bardziłowski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Sebastian Skuza, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Jarosław Dominiak, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowcami XTB Wall Street 28 będą też Rafał Sonik, znany przedsiębiorca i wielokrotny uczestnik rajdu Paryż-Dakar oraz Szymon Marciniak, najsłynniejszy polski sędzia piłkarski.

Panele dyskusyjne zorganizowane podczas spotkania w Karpaczu będą dotyczyły między innymi dalszych losów hossy na amerykańskiej giełdzie, kosztów zielonej transformacji Europy, inwestycyjnych nawyków Polaków. Na stadionie w Karpaczu odbędzie się – sędziowany przez Szymona Marciniaka – mecz charytatywny inwestorów o puchar prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Caspar Asset Management S.A., jedna z trzech największych na polskim rynku firm zarządzania aktywami zamożnych klientów, będzie miał na konferencji XTB Wall Street 28 własne stoisko, a nasi przedstawiciele wezmą aktywny udział w wielu panelach dyskusyjnych. Serdecznie zapraszamy!


Nota prawna – przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Caspar na konferencji Wall Street

autor: Caspar AM czas czytania: 2 min