Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Kolejny krok w stronę finalizacji połączenia F-Trust z iWealth

Kolejny krok w stronę finalizacji połączenia F-Trust z iWealth

Informacja reklamowa


14 czerwca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F-Trust S.A. podjęło uchwałę o połączeniu ze spółką iWealth Management Sp. z o.o.

Tym samym – po wpisaniu połączenia do KRS – spółka po fuzji zajmie na polskim rynku pozycję czołowego niezależnego dystrybutora produktów inwestycyjnych oraz innych usług dedykowanych Klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Łączna wartość aktywów pod administracją spółek po tym procesie przekroczy 2,2 mld złotych.

– “Mamy wspólną wizję, która jest wprawdzie bardzo ambitna, ale jednak realistyczna. Mamy dwie spółki, które dotąd w rankingach podmiotów zajmujących się niezależną dystrybucją zajmowały czołowe miejsca pod względem wielkości aktywów. Z połączenia wyłania się podmiot numer dwa na rynku, ale z dużo stabilniejszą pozycją i z ogromną energią, dużą chęcią do pracy oraz apetytem na kolejne sukcesy. Kiedyś powiedziałem, że będziemy awangardą na rynku i będę się tego sformułowania trzymał, bo chcemy być najlepszym miejscem pracy dla najlepszych, najlepiej merytorycznie przygotowanych ludzi chcących pracować w niezależnej bankowości prywatnej” – skomentował Jakub Strysik, Prezes Zarządu F-Trust SA.

Przeczytaj cały: wywiad z Jakubem Strysikiem, prezesem Zarządu F-Trust i Markiem Rybcem, prezesem Zarządu iWealth >


Nota prawna – przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Kolejny krok w stronę finalizacji połączen…

autor: Caspar AM czas czytania: 2 min