Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Duże może być piękne. I zyskowne – rozmowa z Mateuszem Janickim

Duże może być piękne. I zyskowne - rozmowa z Mateuszem Janickim


Informacja reklamowa. Z Mateuszem Janickim – zarządzającym nowym subfunduszem w ofercie Caspar TFI – o światowych liderach, inwestowaniu w największe globalne spółki i zabezpieczaniu walutowym rozmawia Piotr Gajdziński.

Piotr Gajdziński: – Subfundusz Caspar Akcji Europejskiej przekształca się w Caspar Akcji Światowych Liderów. Jaki jest powód tej transformacji?

Mateusz Janicki: – Z naszych analiz wyraźnie widać, że perspektywy gospodarki europejskiej nie są najlepsze. Przyczyn jest wiele, ale na pewno jedną z najważniejszych jest nadmiar regulacji, które powodują, że rozwija się ona znacznie wolniej niż na przykład amerykańska, a niektóre wielkie koncerny europejskie przenoszą się poza Stary Kontynent. W tej sytuacji postanowiliśmy skupić się na dużych spółkach globalnych oraz w ostatnim czasie dokonaliśmy dużych zmian w strukturze naszego portfela. Te zmiany pokazują, w jakim kierunku podążamy – dużych, zdywersyfikowanych pod względem bazy, geograficznie i sektorowo spółek.

– Coś więcej?

– Spółki w które obecnie inwestujemy mają się wyróżniać silną pozycją ekonomiczną, mieć mocną pozycję rynkową i duży udział w sektorze w którym działają. Przy czym ten sektor ma się cechować wysokimi barierami wejścia, bo to rzecz jasna chroni ich pozycję i utrudnia start nowym konkurentom. Przy wyborze spółek zwracamy uwagę na efekty skali i efekty sieciowe.

– Efekt skali jest jasny. Im większa spółka tym…

– Im większa skala biznesu, tym spółka jest w stanie oferować lepszy produkt dzięki wyższym przychodom. Po prostu im większymi pieniędzmi spółka dysponuje, tym więcej może przeznaczyć na rozwój produktu, co z kolei powoduje, że jej rynkowa pozycja rośnie. A efekt sieciowy często występuje w dużych spółkach, zwłaszcza na platformach społecznościowych.

– Dobrym przykładem może być YouTube.

– Dokładnie tak. Im więcej użytkowników, tym więcej z nich kreuje content, który jest użytkowany przez coraz więcej osób. To generuje wyższe przychody z reklam, na których spółka zarabia.

– Na ile inspiracją do powstania subfunduszu Caspar Akcji Światowych Liderów był ubiegłoroczny sukces giełdowy wielkich firm amerykańskich – między innymi Tesli, Microsoftu, Alphabetu?

– Właściwie żaden. Staramy się po prostu stawiać na dobre spółki z dobrym produktem lub produktami i silną pozycją rynkową, dobrze zarządzane. Proszę pamiętać, że spółki z dominującą pozycją w swojej branży mają także tę zaletę, że dobrze sobie radzą zarówno w dobrym, jak i w złym otoczeniu gospodarczym. Po prostu ich konkurencja jest słabsza, także finansowo, więc nawet w wypadku pogorszenia makroekonomicznego one są w stanie zwiększać swoje udziały w rynku, co z reguły w długim terminie przekłada się na wyniki. To pierwsza kwestia powodująca, że inwestorzy bardzo cenią sobie takie spółki. A druga to wysokie przepływy pieniężne, którymi takie spółki dzielą się z akcjonariuszami w formie dywidendy czy skupu własnych akcji. Mówimy o spółkach wycenianych w granicach 100 mld dolarów, choć to kryterium nie będzie najważniejsze w doborze naszych inwestycji.

– Jeśli mowa o światowych liderach, to znaczy, że w portfelu subfunduszu będą królowały spółki amerykańskie.

– Fundusz, jak już wspomniałem, będzie zdywersyfikowany pod względem geograficznym. Oczywiście biorąc pod uwagę obraz światowej gospodarki nie da się uciec od gospodarki amerykańskiej, bo jej udział w globalnym PKB jest przecież bardzo duży. Jednak obok spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych w naszym portfelu na pewno będą też spółki europejskiej oraz azjatyckie. Kraj pochodzenia, czy siedziba spółki ma zresztą znaczenie drugoplanowe, najważniejsza jest ich pozycja rynkowa, produkty, sposób zarządzania i perspektywy na przyszłość. Skupiamy się na selekcji spółek, a nie alokacji pod względem sektorów czy zaangażowania w akcje. Spodziewam się, że przez większość czasu zaangażowanie w akcje będzie na wysokim poziomie.

– Nowością w Caspar TFI będzie to, że subfundusz Caspar Akcji Światowych Liderów będzie zabezpieczał walutę. Tego instrumentu nie stosujecie w żadnym innym funduszu. Skąd ta zmiana?

– Ona wynika z preferencji klientów. Generalnie jesteśmy zdania, że lepiej nie zabezpieczać waluty – bo w przypadku jakichś turbulencji rynkowych czy wzrostu niepewności obserwuje się ucieczkę do dolara. Jednak wielu naszych klientów lubi jednak złotówki, więc w wypadku Caspara Akcji Światowych Liderów zmieniliśmy podejście w tym zakresie.

– Jeśli już o klientach mowa. Z tego co wiem pomysł nowego subfunduszu to efekt sygnałów płynących od inwestorów.

– To prawda. Wielu klientów preferuje duże spółki. Mają one wiele zalet, wśród których jest także co do zasady mniejsza zmienność niż w wypadku mniejszych podmiotów oraz, o czym już mówiliśmy, większa odporność na turbulencje makroekonomiczne. Pozostałe nasze fundusze z udziałem akcji skupiają się na mniejszych spółkach, które są na wcześniejszym etapie rozwoju, a przez to inwestycja jest bardziej ryzykowna. Z tym rzecz jasna wiąże się możliwość większego wzrostu cen akcji.

– Rynek kapitałowy płaci za ryzyko.

– Dokładnie tak. Inne ryzyko, inna nagroda. Caspar Akcji Światowych Liderów może w portfelu inwestora odegrać rolę stabilizatora, ale także być bardzo dobrą inwestycją dla tych osób, które akceptują tylko ograniczone ryzyko.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Duże może być piękne. I zyskowne – …

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 5 min