Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne - czym jest?

Ryzyko inwestycyjne – to immanentna cecha każdej inwestycji. Oznacza po prostu, że możesz osiągnąć inny wynik finansowy, niż na początku założyłeś. Immanentna, bo nie ma takiej inwestycji, która nie jest obarczona ryzykiem. Czy istnieje sposób, aby sobie jakoś z nim poradzić i nie kierować się emocjami?

Dwie koncepcje ryzyka inwestycyjnego

W świecie finansowym funkcjonują dwie główne koncepcje ryzyka inwestycyjnego. Pierwsza, zwana neutralną – diagnozuje, że efekt naszej działalności na rynku kapitałowym może być inny od zakładanego. Inny, czyli zarówno negatywny, jak i pozytywny. Koncepcja negatywna stanowi natomiast, że ryzyko oznacza wyłącznie stratę. I ta zdaje się być bliższa zdrowemu rozsądkowi, choć koncepcja neutralna jest z kolei bliższa sercu każdego inwestora, zakłada bowiem również zrealizowanie się nadspodziewanie dobrego scenariusza.

Warto się stresować ryzykiem?

Ryzyko inwestycyjne jest oczywiście stresujące. Lekarstwem na stres jest dywersyfikacja. Im większa, tym ryzyko inwestycyjne – i towarzyszący nam stres – mniejsze. Krótko mówiąc – im więcej w naszym portfelu spółek, tym ryzyko osiągnięcia negatywnej stopy wzrostu mniejsze. Oczywiście subfundusze Caspar Parasolowy FIO i strategie Caspar AM są zdywersyfikowane przez zarządzających. Jak to wygląda w Caspar Parasolowy FIO?

W najnowszym sprawozdaniu Caspar Parasolowy FIO podawano m.in., że:


Caspar Stabilny jako alternatywa dla lokat

Nie wszystko na raz

Warto jednak pamiętać, aby zdywersyfikować także nasz portfel, to znaczy nie inwestować tylko w fundusze inwestycyjne działające na rynku polskim. Wygodnym i pożądanym instrumentem dla klientów Caspara będzie dodanie do swojego portfela również subfunduszu Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Stabilny bądź Caspar Globalny.

Ryzyko inwestycyjne w praktyce

Tyle teorii. W praktyce, poza magicznym słowem dywersyfikacja, inwestor musi pamiętać, że ma do czynienia z kilkoma głównymi ryzykami:


  • po pierwsze z ryzykiem rynku. To najbardziej oczywiste ryzyko, które oznacza, że ceny spółek giełdowych falują – rosną, ale i spadają – co oznacza zmianę wyceny jednostek uczestnictwa z naszego portfela;
  • po drugie z ryzykiem inflacji. Jej wzrost może spowodować, że realny zysk osiągany z inwestycji kapitałowych jest mniejszy niż wynika tylko ze wzrostu wyceny naszych jednostek uczestnictwa. To ryzyko jest dziś – i prawdopodobnie będzie tak przez dłuższy czas – minimalne, bo w Europie i na świecie mamy realny kłopot w postaci deflacji;
  • ryzyko polityczne związane z sytuacją polityczną na konkretnym kraju lub krajach, w których inwestujemy. Ta sytuacja z reguły ma wpływ na notowania giełdowe. Dobrym tego przykładem w ostatnich latach jest Turcja, a najbardziej spektakularnym wojna na Ukrainie.
  • ryzyko walutowe, które oznacza, że na naszą ostateczną stopę zwrotu wpływ ma także kurs waluty, w której odbywa się inwestycja.

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Simple Share Buttons

Ryzyko inwestycyjne

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 2 min