Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne – groźne sformułowanie, z którym inwestor spotyka się na każdym kroku

Ryzyko inwestycyjne - czym jest?

To immanentna cecha każdej inwestycji, która oznacza po prostu, że możesz osiągnąć gorszy wynik finansowy niż na początku założyłeś. Immanentna, bo nie ma takiej inwestycji, która nie jest obarczona ryzykiem.

W świecie finansowym funkcjonują dwie główne koncepcje ryzyka inwestycyjnego. Pierwsza, zwana neutralną diagnozuje, że efekt naszej działalności na rynku kapitałowym może być inny od zakładanego. Inny, czyli zarówno negatywny, jak i pozytywny. Koncepcja negatywna stanowi natomiast, że ryzyko oznacza wyłącznie stratę. I ta zdaje się być bliższa zdrowemu rozsądkowi, choć koncepcja neutralna jest z kolei bliższa sercu każdego inwestora, zakłada bowiem również zrealizowanie się nadspodziewanie dobrego scenariusza.

Ryzyko inwestycyjne jest oczywiście stresujące. Lekarstwem na stres jest dywersyfikacja. Im większa, tym ryzyko inwestycyjne – i towarzyszący nam stres – mniejsze. Krótko mówiąc – im więcej w naszym portfelu spółek, tym ryzyko osiągnięcia negatywnej stopy wzrostu mniejsze. Oczywiście subfundusze Caspar Parasolowy FIO i strategie Caspar AM są zdywersyfikowane przez zarządzających. Jak to wygląda w Caspar Parasolowy FIO?

W dniu 30 czerwca 2015 roku w sprawozdaniu finansowym podano, że:Warto jednak pamiętać, aby zdywersyfikować także nasz portfel, to znaczy nie inwestować tylko na rynku polskim (poprzez Caspar Akcji Polskich) lub tureckim (Caspar Akcji Tureckich). Wygodnym i pożądanym instrumentem dla klientów Caspara będzie dodanie do swojego portfela również subfunduszu Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz Caspar Ochrony Kapitału.

Tyle teorii. W praktyce, poza magicznym słowem dywersyfikacja, inwestor musi pamiętać, że ma do czynienia z kilkoma głównymi ryzykami:


  • po pierwsze z ryzykiem rynku. To najbardziej oczywiste ryzyko, które oznacza, że ceny spółek giełdowych falują – rosną, ale i spadają – co oznacza zmianę wyceny jednostek uczestnictwa z naszego portfela;
  • po drugie z ryzykiem inflacji. Jej wzrost może spowodować, że realny zysk osiągany z inwestycji kapitałowych jest mniejszy niż wynika tylko ze wzrostu wyceny naszych jednostek uczestnictwa. To ryzyko jest dziś – i prawdopodobnie będzie tak przez dłuższy czas – minimalne, bo w Europie i na świecie mamy realny kłopot w postaci deflacji;
  • ryzyko polityczne związane z sytuacją polityczną na konkretnym kraju lub krajach, w których inwestujemy. Ta sytuacja z reguły ma wpływ na notowania giełdowe. Dobrym tego przykładem w ostatnich latach jest Turcja, a najbardziej spektakularnym wojna na Ukrainie.
  • ryzyko walutowe, które oznacza, że na naszą ostateczną stopę zwrotu wpływ ma także kurs waluty, w której odbywa się inwestycja.

Simple Share Buttons