Jesteś tutaj

Blog ekspercki

21.06.2017
Błażej Bogdziewicz
Justyna Dąbrowska z „Pulsu Biznesu” w dzisiejszym numerze dziennika zajęła się ofertami publicznymi na polskim rynku. Pokaźnymi – zdaniem niektórych analityków w tym roku na GPW trafią akcje o wartości 4,5-5 mld zł.
09.06.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w maju br. wzrost o 2,28%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie 0,52%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 36,92%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł jedynie o 14,64%.
09.06.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w maju br. wzrost o 3,13%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,11%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 37,68%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 17,32%.
08.06.2017
Błażej Bogdziewicz
W maju 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 3,09% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 41,82% (dla jednostki kategorii A). Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia się pod względem stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w tej grupie za ostatnie dwanaście miesięcy, wyrażona w euro, wyniosła 21,9%. W tym czasie stopa zwrotu w euro subfunduszu Caspar Akcji Europejskich była istotnie wyższa i sięgnęła 48,90%.
08.06.2017
Piotr Rojda
Caspar Akcji Tureckich odnotował w maju wzrost o 0,87%, podczas gdy benchmark spadł o 0,55%. W horyzoncie ostatnich trzech lat, subfundusz odnotował stopę zwrotu w wysokości 17,26%, natomiast wynik benchmarku był znacznie gorszy i wyniósł -5,95%.
08.06.2017
Andrzej Miszczuk
Kolejny raz sprawdza się powiedzenie majowe, chociaż w tym roku nie było dużych spadków cen akcji. Ciekawa jest druga część powiedzenia „sell in May ..”. Oryginalne powiedzenie brzmi: „Sell in May and go away, and come back on St. Leger's Day”. Właśnie, kiedyś trzeba wrócić na te rynki. Powrót ustalono na wrzesień. 
06.06.2017
Piotr Przedwojski
W maju 2017 roku korekta głównie na dużych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG20 spadł o 4,0%, WIG40 o 1,2%, a WIG80 spadł o 0,5% Cały indeks WIG spadł o 2,5%. Caspar Akcji Polskich także spadł i osiągnął wynik -5,84%. W ostatnich dwunastu miesiącach subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 10,91%.

Strony