Jesteś tutaj

Blog ekspercki

17.02.2017
Piotr Gajdziński
 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management SA powołało Hannę Kijanowską na członka Zarządu naszej spółki. Hanna Kijanowska nadzorować będzie działalność operacyjną, w szczególności obszar prawny, audytu wewnętrznego i docelowo również zarządzania ryzykiem.Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła najpierw studia z zakresu zarządzania i marketingu, a później prawo. Jest radcą prawnym. W Grupie Caspar pracuje od stycznia 2010 roku.
10.02.2017
Błażej Bogdziewicz
 W styczniu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy odnotował wzrost o 0,30% (dla jednostki kat. A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 24,81% (dla jednostki kat. A).
08.02.2017
Wojciech Kseń
 Wojtek Kseń, współzarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:W styczniu poznaliśmy dane wzrostu PKB w Polsce, który spowolnił w 2016 roku do 2,8% (po 3,9% w 2015 i 3,3% w 2014 roku): dobra konsumpcja prywatna nie wystarczyła, aby skompensować spadek inwestycji (o 5,5% rok do roku). Dynamika inwestycji będzie kluczowa, jeżeli mają się sprawdzić prognozy przyspieszenia wzrostu PKB do okolic 3,5% w 2017 roku.
08.02.2017
Piotr Przedwojski
 Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:W styczniu 2017 wzrosty: WIG20 wzrósł o 5,6%, WIG40 o 10,2%, a WIG80 o 7,2%. Cały indeks WIG urósł o 6,7%. CAP osiągnął wynik gorszy od WIG o 1,0%.W VTG główny akcjonariusz wezwał do sprzedaży 30% akcji spółki z lekkim dyskontem do kursu. Po ewentualnym sukcesie osiągnie około 80% udziału.
08.02.2017
Andrzej Miszczuk
 Andrzej Miszczuk, współzarządzający Caspar Globalny:

Strony