Jesteś tutaj

Blog ekspercki

28.04.2017
Piotr Gajdziński
 W dniu 27 kwietnia 2017 roku Leszek Kasperski złożył rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.Powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów związany z łączeniem funkcji prezesa Caspar TFI SA oraz Caspar Asset Management SA – firmy zarządzającej funduszami Caspar TFI SA . Leszek Kasperski nadal będzie pełnił funkcję prezesa Caspar Asset Management SA, głównego akcjonariusza Caspar TFI SA.
18.04.2017
Piotr Rojda
W niedzielę 16 kwietnia 2017 roku odbyło się referendum konstytucyjne w Turcji. Zgodnie z nieoficjalnymi wynikami, 51,4% głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem w sumie osiemnastu zmian do konstytucji, o których pisaliśmy w komentarzu za luty do subfunduszu Caspar Akcji Tureckich (https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-tureckich-luty-2017). Frekwencja wyniosła 86%.
13.04.2017
Piotr Gajdziński
 Pod takim tytułem ukazał się w „Pulsie Biznesu” z 13 kwietnia 2017 roku artykuł Joanny Dąbrowskiej wychwalającej znakomite wyniki osiągane przez subfundusz Caspar Akcji Europejskich.
13.04.2017
Błażej Bogdziewicz
Jak obniżyć opłaty dla klientów funduszy. Co do zasady, opłaty na polskich funduszach inwestycyjnych są zbyt wysokie. Myślę, że z tą tezą zgodzi się duża część osób działających na rynku kapitałowym. 
11.04.2017
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2017 pracownicy infolinii 801 881 444 oraz linii do składania zleceń o numerze 22 541 78 88 będą dostępni w godzinach 9:00-14:00.
11.04.2017
Leszek Kasperski
Caspar TFI SA przystąpił do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji grupującej firmy zarządzania aktywami.
06.04.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w marcu b.r. wzrost o 5,03%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 3,04%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 31,95%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł jedynie o 18,41%. Bardzo dobry wynik względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.

Strony