Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FIZ czyli idealny sposób efektywnego zarządzania majątkiem znajdujący się w ofercie Caspar TFI

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, czyli idealny sposób efektywnego zarządzania majątkiem

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to optymalne narzędzie zarządzania majątkiem dla klientów, którzy dysponują przynajmniej 25 mln zł. FIZ stwarza szansę nie tylko na pomnożenie majątku, ale także daje preferencje podatkowe i zapewnia płynne oraz tanie przekazanie go sukcesorom.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – dla kogo jest dobrym rozwiązaniem?

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest rozwiązaniem dedykowanym jednemu klientowi lub grupie klientów, na przykład rodzinie. To jak szyty na miarę, wygodny i elegancki, idealnie skrojony, uszyty z najlepszego materiału i dopasowany do inwestora garnitur. Tworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego rozpoczyna się od rozmowy z klientem i rozpoznania jego potrzeb. Przedstawiciele Caspar TFI SA poznają preferencje inwestora lub inwestorów, a więc między innymi ich ambicje finansowe, preferowane rynki, instrumenty i waluty, w które klient zamierza zainwestować, jego skłonność do ryzyka.

Tomasz Salus, prezes Zarządu Caspar TFI S.A.
Musimy wiedzieć, jaką część swojego majątku klient jest gotowy zainwestować na przykład w akcje, czyli instrumenty ze swojej natury bardziej ryzykowne, ale dające większe szanse na wypracowanie wyższej stopy zwrotu, a ile w bezpieczniejsze instrumenty, czyli na przykład obligacje. Klienci wybierają różne rozwiązania. Bywają FIZ-y z 50-procentowym udziałem akcji, ale bywają też takie, w których klient inwestuje w akcje 100 procent kapitału. Bo celem jednych inwestorów jest ochrona majątku, a inni chcą go pomnażać.

– Tomasz Salus, prezes Zarządu Caspar TFI

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to – konsolidacja majątku

Zaletą Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest zgromadzenie środków w jednym miejscu, co oznacza wygodniejszą i mniej czasochłonną kontrolę majątku i bardziej efektywny, czyli łatwiejszy i skuteczniejszy, monitoring wyniku finansowego. Warto przy tym zaznaczyć, że nie musi to oznaczać powierzenia zarządzania funduszem jednej osobie. Prezes Caspar TFI SA deklaruje, że na życzenie klienta zarządzanie poszczególnymi segmentami funduszu można powierzyć różnym zarządzającym. Co jednak najistotniejsze, inwestycja w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oznacza, że klient ponosi tylko jedną opłatę inwestycyjną, co z reguły oznacza bardzo istotną oszczędność pieniędzy. Dodatkową zaletą jest ustanowienie jednego celu inwestycyjnego dla wszystkich inwestycji.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to – korzyści podatkowe

Jedną z najważniejszych zalet Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego są korzyści podatkowe. Wszystkie komponenty FIZ-u, a więc na przykład akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są objęte jednym „opakowaniem”. Wyniki zarządzania poszczególnymi aktywami są dzięki temu kompensowane w ramach funduszu. Po drugie, inwestor zapłaci podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty środków lub likwidacji funduszu. Dochody samego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, z pewnymi wyjątkami, są zwolnione z podatku dochodowego. Dodajmy do tego jeszcze możliwość rozliczania zysków i strat między inwestycjami i przesunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku. Inwestor nie płaci też podatku VAT.

Warto jeszcze dodać, że inwestując w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty klient zdejmuje z siebie ryzyko podatkowe wynikające z aktywów wniesionych do funduszu, bo cała odpowiedzialność za fundusz spada na barki zarządzającego funduszem oraz na zarząd TFI.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to – dyskrecja

Istotnym elementem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest publiczna anonimowość inwestora. Nazwisko inwestora lub inwestorów nie pojawia się w obiegu publicznym. A warto pamiętać, że każda, nawet indywidualna inwestycja w akcje w przypadku przekroczenia w akcjonariacie 5-procentowego progu, wymaga poinformowania odpowiednich organów państwowych i jest podawana do publicznej wiadomości. Wielu inwestorów przedkłada dyskrecję nad niepotrzebny rozgłos.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to – transparentność

Tomasz Salus, prezes Zarządu Caspar TFI S.A.
W Caspar TFI S.A. klient ma realny wpływ na politykę inwestycyjną Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Wszelkie jej szczegóły są ustalane z inwestorem, a w trakcie działalności funduszu, inwestorzy mają prawo do zatwierdzania decyzji inwestycyjnych przekraczających 15% wartości aktywów funduszu.

– Tomasz Salus, prezes Zarządu Caspar TFI

Ale nawet gdy inwestor z tej możliwości nie korzysta, ma pełną kontrolę nad swoim funduszem. Wyznaczona przez niego, profesjonalna firma audytorska dwa razy w roku sporządza dla niego specjalny raport z prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego funduszu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla inwestora jest depozytariusz, czyli z reguły duży renomowany bank, który zapewnia bezpieczeństwo przechowywania aktywów, na bieżąco sprawdza prawidłowość wykonania wyceny aktywów oraz przestrzegania limitów inwestycyjnych. Caspar TFI SA współpracuje z trzema renomowanymi międzynarodowymi bankami, ale oczywiście klient ma prawo wskazać własny bank. Dodatkową zaletą FIZ-u jest zwiększona kontrola ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, a także zbiorcze, roczne sprawozdania przygotowywane przez zarządzającego.

Kolejnym narzędziem kontroli w wypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Caspar TFI SA jest Zindywidualizowana Platforma Online FIZ, dzięki której inwestor może stale z każdego miejsca na świecie, monitorować przebieg swojej inwestycji.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to – łatwe i tanie przekazanie majątku sukcesorom

Jedną z największych zalet Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez Caspar TFI SA jest możliwość łatwego i szybkiego przekazania majątku sukcesorom. Dodajmy jeszcze – taniego. O ile w normalnych warunkach zamożni Polacy, aby przekazać swój majątek muszą poświęcić temu sporo czasu i ponieść niemałe wydatki, to w wypadku FIZ-u taka bariera po prostu nie istnieje.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to produkt adresowany do zamożnych klientów. Minimalna kwota wejścia sięga bowiem w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA 25 mln zł. Bywają Towarzystwa, które stawiają tę poprzeczkę jeszcze wyżej. Założenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Caspar TFI SA trwa z reguły od dwóch do trzech miesięcy.

Jeśli oferta FIZ nie jest zadowalająca, warto pomyśleć o usłudze Asset Management z oferty Caspar Asset Management SA. Jest to możliwość skorzystania z istniejącej, bądź stworzenie zindywidualizowanej strategii inwestycyjnej dopasowanej do potrzeb.

Inwestujemy globalnie – globalny rynek to większe możliwości

Cechą Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest globalny charakter inwestycji. Dzięki temu portfel jest dobrze zdywersyfikowany, a zarządzający mają większe możliwości wypracowywania satysfakcjonującej stopy zwrotu. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Trzeba dodać, że Caspar TFI SA ma wyjątkowe kompetencje do prowadzenia globalnych inwestycji. Dość powiedzieć, że – jak wynika z rankingów opublikowanych na przykład w Gazecie Giełdy „Parkiet” oraz w „Pulsie Biznesu” – fundusze Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Globalny należą do najlepszych w swoich klasach.

Zalety jakie płyną z otwarcia narzędzia, jakim jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

  • Konsolidacja majątku, a przez to obniżenie kosztów zarządzania nim;
  • Preferencje podatkowe;
  • Jasna, zgodna z oczekiwaniami i strategią klienta polityka inwestycyjna;
  • Łatwa możliwość monitoringu inwestycji;
  • Kontrola ze strony profesjonalnych firm;
  • Anonimowość;
  • Łatwa i tania możliwość przekazania majątku sukcesorom.

Zobacz także prezentację na temat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

Lub pobierz prezentację tutaj.


MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ WNIOSEK.
SZYBKO ODDZWONIMY.


Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

LUB ZADZWOŃ
61 855 16 14

Simple Share Buttons