Jesteś tutaj

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uruchomił swój pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ). Fundusz ma charakter funduszu zamkniętego niepublicznego (jego certyfikaty nie są dopuszczone do obrotu publicznego).

 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty rozpoczął działalność 25 sierpnia 2016 roku i jest dedykowany konkretnym inwestorom.

Funduszem zarządzają Błażej Bogdziewicz, Piotr Przedwojski oraz Wojciech Kseń.

 

Benchmarkiem dla FIZ jest 50% (50% MSCI Europe Index (Eur) + 30% WIG (PLN)  + 20% MSCI Turkey (Eur)) + 50% WIBOR 6M.
 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Zarządzający zgodnie ze Statutem FIZ mogą inwestować aktywa w następujące instrumenty:

  • instrumenty akcyjne (przynajmniej 25% wartości aktywów Funduszu),
  • instrumenty dłużne,
  • waluty,
  • tytuły uczestnictwa,
  • depozyty.

Fundusz nie dokonuje lokat w instrumenty pochodne.

 

Zadzwoń lub napisz - zapytaj o zamknięty fundusz inwestycyjny!