Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Fundusze akcyjne – jak inwestować?

Giełda, akcje, fundusze akcyjne

Spis treści

1. Czym jest fundusz akcji? >

2. Rodzaje funduszy akcyjnych >

3. Jak inwestować w fundusze akcyjne? >

4. Fundusze akcyjne – gdzie kupić? >

Informacja reklamowa. Polacy wraz z podnoszeniem wiedzy na temat inwestowania poszukują rozwiązań, które pozwolą im ochronić lub pomnożyć zgromadzone oszczędności. Takie możliwości dają fundusze inwestycyjne. Szczególnie istotne dla ewentualnego pomnażania majątku mogą być fundusze akcyjne, które cechuje najwyższy możliwy zysk i nie mniej wysokie ryzyko inwestycyjne.


Samoocena wiedzy finansowej Polaków i Polek

Wykres pokazujący, że poziom wiedzy Polaków rośnie

Źródło: Raport “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”; GPW, WIB, KEFIP.

Czym jest fundusz akcji?

Akcje to instrumenty finansowe emitowane przez spółkę akcyjną, reprezentują udział w kapitale zakładowym spółki. Z kolei fundusze akcyjne to po prostu rodzaj funduszy inwestycyjnych, które powierzone im środki lokują właśnie w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych. Zakup akcji i wiąże się z szeregiem czynności, które należy wykonać przed ewentualnym zakupem. Inwestowanie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych jest bardziej przystępne.

Tego jak kupić akcje dowiesz się z artykułu: Jak kupić akcje? Poradnik inwestora.


Rodzaje funduszy akcyjnych

Wyróżnia się przynajmniej cztery podstawowe rodzaje funduszy akcyjnych. Warto poznać te główne grupy, ponieważ już na ich podstawie można określić – na przykład – geograficzny zakres portfela inwestycyjnego funduszu. Wspomniane rodzaje to:

  • fundusze polskich akcji – inwestowane są zazwyczaj w akcje spółek publicznych, które notowane są na warszawskiej giełdzie;
  • fundusze indeksowe – odwzorowują skład któregoś z indeksów giełdowych, np. WIG czy WIG20;
  • fundusze prywatyzacji – ten rodzaj funduszy inwestowany jest przede wszystkim w akcje spółek, które powstały poprzez prywatyzację majątku państwowego;
  • fundusze rynków zagranicznych – w tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, lokują środki poza granicami kraju.

Do funduszy rynków zagranicznych można zaliczyć tak inwestujący globalnie Caspar Globalny, jak też inwestujący w Europie Caspar Akcji Europejskich.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Jak inwestować w fundusze akcyjne?

Fundusze inwestycyjne akcyjne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Oczywiście wiążą się one z większym ryzykiem niż inwestycja w obligacje lub lokaty, jednak pozwalają teoretycznie uzyskać nieograniczone zyski. Można uprościć, że ryzyko inwestycyjne rośnie wraz z potencjalnym zyskiem.

Zakupić jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych można u popularnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów czy przez systemy niektórych banków. Można też skorzystać z Platformy Transakcyjnej Caspar TFI i nabywać fundusze Caspar w 100% przez internet.

Fundusze akcyjne – gdzie kupić?

Zakupu funduszy inwestycyjnych akcyjnych w Caspar TFI SA można dokonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest założenie konta na internetowej platformie transakcyjnej. Za jej pośrednictwem można kupić fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Drugim sposobem na zakup funduszy akcji jest wizyta w jednej z naszych placówek lub rozmowa telefoniczna z naszymi specjalistami. To rozwiązanie polecamy osobom, które dopiero poszukują odpowiedniego funduszu i potrzebują wsparcia profesjonalisty w podjęciu decyzji.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Fundusze akcyjne – jak inwestować?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min