Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Nowe detaliczne obligacje skarbowe – sposób rządu na walkę z inflacją

Nowe detaliczne obligacje skarbowe

Spis treści

1. Inflacja w Polsce 2022 >

2. Czym są obligacje skarbowe? >

3. Oprocentowanie obligacji >

4. Obligacje antyinflacyjne – co to? >

Informacja reklamowa. Wysoka inflacja, z którą musimy się od kilku miesięcy borykać powoduje, że Polacy ruszyli na poszukiwanie bezpiecznych instrumentów inwestycyjnych, które dają szansę na ochronę zgromadzonych oszczędności. Wśród nich znajdują się coraz bardziej popularne obligacje.

Inflacja w Polsce 2022

Rok 2022 nie jest dobry dla osób, które zgromadziły trochę pieniędzy z myślą o przyszłości lub większej inwestycji. Eksplozja inflacji – Główny Urząd Statystyczny podał, że w lipcu 2022 roku jej wysokość wyniosła 15,6% – spowodowała, że pieniądze zgromadzone w bankach gwałtownie topniały. O ile bowiem poziom inflacji szedł w górę, to banki bardzo wstrzemięźliwie podnosiły oprocentowanie depozytów. A właśnie depozyty są ulubionym instrumentem wykorzystywanym przez Polaków do oszczędzania. Ostatnio oprocentowanie depozytów lekko wzrosło, ale i tak jego poziom jest daleki od satysfakcjonującego i nie zbliża się do poziomu inflacji. Według Bankier.pl, w sierpniu 2022 roku najlepsze depozyty dla 10 tysięcy zł były oprocentowane w granicach 6,5-7,10% (lokaty trzymiesięczne).

Sprawdź też nasz poradnik: Czym są obligacje korporacyjne i gdzie je kupić?

Czym są obligacje skarbowe?

Ministerstwo Finansów proponuje właścicielom oszczędności inną formę ochrony ich majątku przed inflacją – obligacje skarbowe. Ten instrument jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych na rynku kapitałowym, bo jego emitentem jest państwo. I właśnie bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zainteresowaniem się obligacjami, ale nie jedynym.

Istotne znaczenie ma też to, że choć obligacje mają oznaczony termin wykupu, to jednak możemy zrezygnować z nich wcześniej, gdy na przykład pieniądze będą nam potrzebne na wyjątkowy okazyjny zakup czy inwestycję. W takim wypadku przysługuje nam część odsetek. Natomiast lokata bankowa nie daje takiej możliwości – jej zerwanie przed czasem skutkuje z reguły utratą wszystkich odsetek. Więcej we wpisie blogowym – obligacje skarbowe.

Sprawdź też nasz poradnik: Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

Oprocentowanie obligacji

Z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów – na dzień 29.08.2022 – wynika, że:

  • roczne detaliczne obligacje skarbowe są obecnie oprocentowane na poziomie 6,50%;
  • obligacje dwuletnie na poziomie 6,75%;
  • obligacje dwunastoletnie dają oprocentowanie wynoszące 7%, ale korzystanie z nich w okresie wysokiej inflacji może nie być najlepszym pomysłem, a dodatkowo są one przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+.

Obligacje antyinflacyjne – co to?

W ostatnich miesiącach rośnie popularność tak zwanych obligacji antyinflacyjnych. W tej grupie produktów możemy skorzystać z:

  • obligacji czteroletnich;
  • indeksowanych inflacją CPI (tzw. inflacja konsumencka), która co miesiąc jest podawana przez GUS.

Dodatkowo na rynku są też:

  • obligacje roczne;
  • dwuletnie zmiennoprocentowe indeksowane stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego.

Wydaje się, że zarówno obligacje indeksowane inflacją, jak i stopą referencyjną NBP są dobrym produktem zwłaszcza dla tych posiadaczy oszczędności, których wiedza ekonomiczna nie jest nazbyt wysoka i chcą oni po prostu chronić zarobione pieniądze przed utratą wartości. Muszą jednak pamiętać, że oprocentowanie lokat antyinflacyjnych bazuje na wskaźniku inflacji nie z miesiąca zakupu, ale sprzed dwóch miesięcy. Oznacza to, że kupując obligacje w sierpniu br., ich oprocentowanie będzie z czerwca. To być może dość istotna różnica, choć na razie wysokości sierpniowej inflacji nie znamy.

Rozważając zakup obligacji, warto jednak zainteresować się również obligacyjnymi funduszami inwestycyjnymi, też tymi, które inwestują w obligacje skarbowe – jak na przykład Caspar Obligacji.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Nowe detaliczne obligacje skarbowe – sp…

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 4 min