Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Czym są obligacje skarbowe?

Czym są obligacje skarbowe? Odpowiadamy na częste pytanie początkujących i zaawansowanych inwestorów

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe. Są emitowane przez Skarb Państwa, a sprzedawane przez Ministra Finansów. Obligacje skarbowe to jeden z podstawowych instrumentów dłużnych znajdujących się “w obrocie”. Przychody ze sprzedaży takich obligacji są następnie wykorzystywane w celu finansowania deficytu państwa.

Obligacje skarbowe, co to jest?

Na pewno nie są tym samym, co obligacje korporacyjne. Choć pojęcia brzmią podobnie, to są dwoma niemal zupełnie innymi instrumentami. Różnią się rodzajem emitenta – opisywane obligacje emituje Skarb Państwa, a obligacje korporacyjne emitują prywatne przedsiębiorstwa. Kolejną istotną różnicą jest poziom ryzyka.

„Obligacje skarbowe na pewno nie są tym samym, co obligacje korporacyjne. Choć pojęcia brzmią podobnie, to są dwoma niemal zupełnie innymi instrumentami. Różnią się rodzajem emitenta – obligacje skarbowe emituje Skarb Państwa, a obligacje korporacyjne emitują prywatne przedsiębiorstwa. Kolejną istotną różnicą jest poziom ryzyka.”

– tłumaczy Radosław Chodkowski Inwestor indywidualny, publicysta i bloger.

Jak działają obligacje skarbowe?

Skarb państwa pożycza jakąś sumę pieniędzy od obywatela. Za to „przyrzeka” spłacić swoją należność dodając do kwoty spłaty ustalone wcześniej odsetki. Tak więc Skarb Państwa jest emitentem obligacji skarbowej, zaś obywatel jej nabywcą. Papier wartościowy, który “przybija” tę umowę – jest obligacją skarbową.

Caspar Stabilny jako alternatywa dla lokat

Dlaczego takie obligacje są szczególnie bezpieczne?

Obligacje skarbowe są formą pożyczki, jaką obywatel udziela Państwu. Tę pożyczkę bierze Skarb Państwa i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem – stąd powszechnie obligacje skarbowe uchodzą za jedną z najpewniejszych i najbardziej bezpiecznych form oszczędzania/inwestowania.

Jak działają takie obligacje?

Obligacje skarbowe są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych tworzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W Rejestrze znajdują się dane osób, którym przysługuje prawa obligacji.

Obligacja (także – ale nie tylko – skarbowa) zakłada pewne warunki:

  • termin wykupu – czas po którego upływie emitent ma obowiązek wykupić obligację;
  • cena nominalna – wartość, którą emitent zwraca;
  • cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu nabywcy;
  • cena transakcyjna – ta, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności;
  • oprocentowanie – wartość odsetek.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe nie są instrumentem ogólno i szeroko dostępnym. Co do zasady, można je nabyć w dwóch ścieżkach:

  • na przetargach dla dużych inwestorów (tzw. obligacje hurtowe). Obligacje na przetargach kupują banki. Inwestorzy indywidualni mogą kupić takie obligacje poprzez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  • przez agenta emisji, którym jest Bank PKO BP. Są to tzw. obligacje oszczędnościowe/detaliczne. W normalnej ofercie adresowanej do nabywców indywidualnych;
  • za pomocą funduszu inwestycyjnego.

Warto inwestować w obligacje skarbowe?

Takie obligacje mogą być dobrym elementem w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym. Mogą być również zamiennikiem dla lokat bankowych, albo samodzielną inwestycją. Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie takich instrumentów – na pewno w przypadku Polski – nie bywa przesadnie wysokie. Obligacje są składnikiem – między innymi – Caspara Stabilnego, który może być funduszem na każdą sytuację rynkową.

“Stabilny to produkt adresowany do osób, które wolą unikać produktów czysto akcyjnych, ze swojej istoty wiążących się z większym ryzykiem, ale jednocześnie chcą korzystać ze stóp zwrotu, które wypracowuje rynek akcji, czyli wyższych niż dają fundusze pieniężne. Caspar Stabilny może być zarówno samodzielną inwestycją, jak i składową większego portfela, przystanią dla części inwestowanych pieniędzy. W tym subfunduszu około jedna trzecia pieniędzy jest inwestowana w akcje, co oznacza, że klienci korzystają na wzrostach na giełdach. Ale mamy też w portfelu amerykańskie obligacje długoterminowe, które będą zyskiwały na wartości w przypadku zawirowań na rynku akcyjnym. I mamy wreszcie dług polski, amortyzujący zarówno zawirowania na światowych giełdach, jak i ewentualne wahania amerykańskiej waluty.”

– Piotr Rojda CFA, zarządzający w Caspar Asset Management SA.

Sprawdź subfundusz Caspar Stabilny, który opiera się o innowacyjną filozofię Risk Parity i inwestuje w 3 klasy aktywów (obligacje, akcje, dług amerykański) aby minimalizować ryzyko – więcej >

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Sposób na emeryturę


Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny

Simple Share Buttons

Czym są obligacje skarbowe?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min