Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Spis treści

1. Płynność inwestycji jest ważna >

2. Niech Twój portfel inwestycyjny zarabia >

3. Zarządzaj aktywnie swoimi pieniędzmi >

4. Wirtualny portfel inwestycyjny >

Informacja reklamowa. Portfel inwestycyjny to po prostu ta część majątku, która powinna jego posiadaczowi zapewniać korzyści finansowe. W jego skład mogą więc wchodzić m. in. fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, nieruchomości…

Budowanie portfela inwestycyjnego trwa właściwie całe życie i nigdy się nie kończy. Ważne, aby ten proces był przemyślany i dobrze skoordynowany, a jego posiadacz dobrze zdiagnozował swoje potrzeby, możliwości i brał pod uwagę nie tylko najzupełniej oczywisty apetyt na osiągnięcie jak największego zysku, ale także bezpieczeństwo.

Płynność inwestycji jest ważna

Ludowa mądrość głosi – a ludowe mądrości czasem, choć nie nazbyt często, mają realną wartość – że „nie wsadza się wszystkich jajek do tego samego koszyczka”. W procesie budowania portfela inwestycyjnego warto tę zasadę stosować. To dobry sposób na dywersyfikację, czyli rozproszenie ryzyka, co jest jednym z fundamentów, na których portfel inwestycyjny powinien być zbudowany.

Drugą zasadą jest oparcie portfela inwestycyjnego na takich instrumentach, które są łatwo zbywalne, a ich wycena jest realna. W portfelu mogą się znaleźć na przykład wspomniane już nieruchomości, ale trzeba pamiętać, że ich sprzedaż jest z reguły procesem długim, nierzadko trwającym nawet kilka lat. To samo może dotyczyć choćby dzieł sztuki, które niektórzy też traktują jako dobro inwestycyjne. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie jesteśmy posiadaczami obrazów van Gogha, Malczewskiego lub Beksińskiego, to musimy się liczyć, że sprzedaż dzieła sztuki potrwa.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Niech Twój portfel inwestycyjny zarabia na wielu instrumentach

Dlatego fundamentem portfela inwestycyjnego powinny być instrumenty rynku kapitałowego, wyceniane na rynku publicznym (giełdzie) i do tego płynne, a więc łatwo zbywalne. Nieruchomości i dzieła sztuki mogą być zaś uzupełnieniem. W portfelu inwestycyjnym powinny się znaleźć fundusze inwestujące zarówno w akcje, jak i obligacje. To powoduje, że nasz portfel będzie bardziej stabilny i bezpieczniejszy, a dodatkowo będzie zarabiał w różnych okresach ekonomicznej koniunktury.

Sprawdź też nasz poradnik: Fundusze obligacji – jak działają i czym się charakteryzują?

Zarządzaj aktywnie swoimi pieniędzmi

Portfel inwestycyjny powinien być aktywnie zarządzany. Spójrzmy na rynek w ostatnich pięciu latach – przez większość tego okresu największe korzyści finansowe, czyli najwyższą stopę zwrotu przynosiło inwestowanie w fundusze akcji, które wypracowywały dużo większe zyski niż fundusze obligacji. Wówczas przykładowy portfel inwestycyjny rozważnego inwestora mógł się zamykać w proporcji nawet 65/35, czyli 65% aktywów mogła być inwestowana w fundusze akcyjne, a 35% w fundusze obligacyjne.

Ale w tym roku sytuacja wygląda odmiennie i rozważny inwestor – mający na względzie inflację, toczącą się wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny, realnie możliwą recesję – postawi raczej na proporcję 20/80. Ale zrobi to tylko wówczas, gdy będzie interesował się swoim portfelem i śledził sytuację na rynkach. Jeśli będzie ją śledził z wystarczającą uwagą, to swoją akcyjną część ulokuje przede wszystkim na rynkach rozwijających się, bo to one zdaniem zgodnej opinii specjalistów szybciej będą wychodziły z pokryzysowego dołka.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe

Wirtualny portfel inwestycyjny

Aby ułatwić sobie aktywne zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym, zapewnić sobie dobry przegląd sytuacji, dobrze jest mieć wirtualny portfel, a więc zbudować go na jednej z internetowych platform inwestycyjnych. Zapewni nam to stały dostęp do naszych aktywów, możliwość uzyskiwania natychmiastowej, realnej informacji o wszystkich aktywach, a także ułatwi dokonywanie szybkich zmian. Jednym z takich narzędzi jest działająca od kilku lat Platforma Transakcyjna, ale oczywiście wybór jest większy.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min