Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Mimo wątpliwości rynek rośnie – Mateusz Janicki dla “Parkietu”

Mimo pewnych wątpliwości rynek prywatnego długu szybko rośnie


Informacja reklamowa. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się spółki, które mają ekspozycję na rynek private credit, czyli kredyty udzielane bezpośrednio przedsiębiorstwom przez firmy zarządzające aktywami alternatywnymi. Ten rodzaj finansowania zyskał w ciągu ostatnich lat na znaczeniu zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Po kryzysie finansowym z 2007 roku banki, ze względu na liczne regulacje, nie wykorzystywały w pełni potencjału kredytowego dla przedsiębiorstw. Wydzielanie tych pożyczek zmniejsza również zagrożenie dla klientów banków, bo ryzyko upadłości jest przeniesione na inne podmioty.

Kredyty udzielane bezpośrednio oferują pewne korzyści zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorstw. Przede wszystkim należy tutaj wymienić czas potrzebny do zawarcia transakcji. W przypadku tego rynku umowy są często finalizowane w ciągu kilku tygodni, zamiast kilku miesięcy. Odchodzą również niektóre koszty, takie jak chociażby utrzymanie ratingu, które mogą mieć istotny wpływ na koszty, szczególnie w przypadku firm o mniejszych potrzebach kapitałowych. Niektóre spółki zwracają również uwagę na prywatność: w przypadku transakcji na rynku prywatnym muszą dzielić się informacjami poufnymi tylko z jednym podmiotem, a w przypadku obligacji z całym rynkiem.

Z perspektywy inwestora główną zaletą jest niska zauważalna zmienność. Jednocześnie jest to jeden z głównych zarzutów wobec rynku private credit. W ostatnim czasie artykuł opublikowany na portalu Bloomberg zarzucał firmom z branży, że wyceniają udzielone pożyczki w inny sposób niż sugeruje to rynkowa wycena obligacji danej spółki.

Brak przejrzystości z pewnością jest poważnym zarzutem, ale mimo tych zastrzeżeń rynek rośnie w szybkim tempie. Między 2017 a 2022 rokiem wrósł średniorocznie 19%, osiągając na koniec tego okresu wartość około 2,1 biliona dolarów. Większość tego rynku to Stany Zjednoczone, natomiast Europa stanowi mniej więcej 1/10 całości.

Głównym ograniczeniem do dalszego wzrostu rynku jest brak wystarczającej podaży. Popyt ze strony inwestorów wydaje się silny, a wielu z nich wskazuje, że ich ekspozycja na inwestycje w private credit jest niższa niż faktycznie by tego chcieli.

Mimo wątpliwości związanych z przejrzystością rynku, ceny akcji wielu firm z tej branży są blisko szczytów, a zaliczają się do nich chociażby Apollo Global Management czy Ares Management. Na wskaźnikach wyceny są one notowane z premią do spółek z branży bez ekspozycji na ten fragment rynku, co odzwierciedla wspomniany wzrost, a jednocześnie może nie uwzględniać w wystarczającym stopniu ryzyka, które wiąże się z tym rynkiem.

Mateusz Janicki, Zarządzający w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 14 marca 2024 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Mimo wątpliwości rynek rośnie – Mate…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min