Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Nastroje w biotechnologii się poprawiają – Piotr Rojda dla “Parkietu”

Piotr Rojda dla Parkietu


Informacja reklamowa. Po trzech latach bessy w sektorze biotechnologicznym mamy coraz wyraźniejsze odbicie, które rozpoczęło się na przełomie listopada i grudnia, a w lutym br. stało się już wyraźne.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Nie sposób jednoznacznie zdefiniować przyczyn obecnego odbicia, ale nie sposób także jednoznacznie wskazać powodów bessy w tym sektorze, która rozpoczęła się w lutym 2021 r. Na pewno jedną z nich było podniesienie stóp procentowych, bo bardzo wiele spółek biotechnologicznych korzysta z finansowania zewnętrznego, a wyższe stopy oznaczają wyższy koszt kapitału. Trzeba jednak pamiętać, że po lutym 2021 r. dramatycznie spadły kursy także wielu tych spółek, które miały bardzo dużo gotówki i były niezależne od finansowania z zewnątrz. Wyceny spółek biotechnologicznych stały się wręcz absurdalne, skoro wiele z nich było notowanych poniżej poziomu gotówki.

Ostatni czas jest trudny dla analizy fundamentalnej i nie dotyczy to tylko sektora biotechnologicznego.

Bez wątpienia pewien wpływ na nastroje miała też działalność FDA, Agencji Żywności i Leków, która wstrzymywała wydawanie zezwoleń dopuszczających na rynek nowe leki i wydłużała swoje procedury. W ostatnim czasie ta sytuacja się poprawiła, choć zdaniem przedstawicieli wielu spółek, z którymi rozmawiam do ideału jeszcze daleko. Trzecim powodem bessy był negatywny sentyment do całego sektora wynikający z pandemii covid-19. Wielu inwestorów kupiło w szczycie akcje takich spółek jak Moderna i Pfizer, producentów szczepionek na koronawirusa, a na skutek spadku ich wycen – wywołanych także błędami w zarządzaniu – nabrało negatywnego sentymentu do całego sektora.

Teraz inwestorzy liczą, że dobrnęliśmy już do końca podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i rynek wycenia, że jeszcze w tym roku stopy zaczną spadać. Mija też kac wywołany spadkami kursów producentów szczepionek i branża biotechnologiczna znowu trafia w krąg zainteresowania coraz większej liczby inwestorów.

Przyczynił się do tego sukces spółek Novo Nordisk oraz Eli Lilly, których wycena w krótkim czasie wzrosła do 500 mld dolarów. Obie te spółki produkują leki dla cukrzyków, które okazały się bardzo skuteczne w walce z otyłością i świat po prostu na ich punkcie oszalał.

Ale w samym sektorze dzieją się rzeczy o niebo ważniejsze i dobrze rokujące na przyszłość. Wiele spółek jest na zaawansowanym etapie prac nad nowymi terapiami onkologicznymi. To ważne, bo rak staje się coraz większym globalnym problemem. Dość powiedzieć, że o ile w 2012 roku na tę chorobę zmarło na świecie 8,2 mln osób, to w 2022 roku już 9,7 mln, a prognozy Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem wskazują, że jeśli nic się nie zmieni, to w 2050 roku na tę chorobę rocznie będzie umierało 18 mln osób. Nowe, skuteczne terapie są więc niezbędne.

Piotr Rojda zarządzający z Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 29 lutego 2024 roku, całość dostępna na stronie Gazety.

Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Nastroje w biotechnologii się poprawiają &#…

autor: Piotr Rojda, CFA czas czytania: 4 min