Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Złote runo? – Krzysztof Kaźmierczak dla “Parkietu”

Krzysztof Kaźmierczak dla


Informacja reklamowa. Takie leki jak Ozempic i Wegovy okazały się skuteczne u osób chorych na cukrzycę, ale ich popularność wynika przede wszystkim z faktu, że pomagają redukować masę ciała.


Przeczytaj też poradnik inwestora – co to jest stopa zwrotu.


Rok 2024 przyniósł ogromne zainteresowanie lekami typu GLP-1, sprzedawanymi pod takimi nazwami jak Ozempic i Wegovy. Okazały się one skuteczne u osób z cukrzycą, ale ich popularność wynika przede wszystkim z faktu, że pomagają redukować masę ciała. Do przyjmowania tych leków zaczęło przyznawać się wielu celebrytów, m.in. Elon Musk, co tylko nasiliło zainteresowanie.

Duński Novo Nordisk, jeden z liderów tego rynku, ogłosił w listopadzie ubiegłego roku plan na zainwestowanie około 6 miliardów dolarów w celu zwiększenia mocy produkcyjnych aktywnych substancji leków, powiązany m.in. z popularnością semaglutydów, czyli właśnie Ozempicu i Wegovy. Mimo takich działań dostępność leków na świecie jest ograniczona, a w aptekach występują dobrze udokumentowane braki.

Nowe leki nie dla wszystkich jednak okazują się być złotym runem. Inwestorzy skupili się na poszukiwaniu spółek i branż, które mogą stać się „ofiarami” tych leków. W ubiegłym roku opublikowano szereg badań pokazujących korzyści ze stosowania GLP-1 dla pacjentów m.in. w redukcji zawałów serca, udarów czy chorobie nerek, trwa badanie mające zweryfikować, czy ze stosowania tych leków mogą odnieść korzyść pacjenci z chorobą Alzheimera. Praktycznie każda kolejna publikacja spotykała się z wyprzedażą akcji części spółek z sektora technologii medycznych. Inwestorzy obawiali się, że przynajmniej część pacjentów przyjmujących GLP-1 nie będzie już musiała przechodzić zabiegów, które wcześniej byłyby dla nich niezbędne, co było postrzegane jako ryzyko dla spółek dostarczających sprzęt do ich wykonywania. Inwestorów niepokoił potencjalnie niższy wzrost przychodów oraz spadek wielkości rynku.

Jednak dla części firm z sektora technologii medycznych leki takie jak Ozempic czy Wegovy mogą tworzyć nowe okazje. Otyłość jest jedną z przeszkód w wykonaniu niektórych zabiegów i operacji chirurgicznych – pacjenci ze zbyt wysokim wskaźnikiem BMI nie są do nich dopuszczani. Jeżeli nowa klasa leków pozwoli osiągnąć odpowiednio dużą utratę masy ciała, to być może będą oni mogli zostać zakwalifikowani do zastosowania procedur, z których wcześniej byli wykluczeni. Wstępne dane wskazują również na synergie u pacjentów przyjmujących GLP-1 i korzystających jednocześnie z systemów do ciągłego monitorowania glikemii (CGM). Osoby te częściej noszą sensor monitorujący poziom glukozy we krwi oraz skuteczniej trzymają się wyznaczonego reżimu leczenia.

W tle ciągle pozostaje jednak temat skutków ubocznych zażywania Ozempicu i Wegovy. Niektóre osoby po pewnym czasie rezygnują z przyjmowania semaglutydów, gdyż skutki uboczne są dla nich zbyt uciążliwe.

Krzysztof Kaźmierczak, Analityk w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 1 lutego 2024 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Złote runo? – Krzysztof Kaźmierczak d…

autor: Krzysztof Kaźmierczak czas czytania: 4 min