Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz Caspar TFI dotyczący obecnej sytuacji rynkowej

Komunikat Caspar TFI dotyczący obecnej sytuacji rynkowej

Informacja reklamowa


Obecną sytuację na rynkach giełdowych postrzegamy jako szansę. Naszym zdaniem, w najbliższych miesiącach należy się spodziewać polepszenia sytuacji w światowej gospodarce, co będzie wynikało z wychodzenia świata z pandemii Covid-19 i odbudowy nadwyrężonych w ostatnich dwóch latach łańcuchów dostaw. Dwoma najważniejszymi wyzwaniami pozostaną w najbliższych miesiącach inflacja oraz kryzys energetyczny, w tym możliwa duża podwyżka cen ropy naftowej.

Nie spodziewamy się recesji, choć nie wykluczamy czasowego spowolnienia wzrostu gospodarczego. W naszej ocenie, nawet jeśli spowolnienie nastąpi, to będzie ono miało ograniczony wpływ na rynki akcji. Cały czas najważniejszym atutem akcji jest to, że w porównaniu z obligacjami dają wyższe dochody. Rentowności długoterminowych obligacji w USA cały czas wynoszą ok. 2%, a inflacja przekracza 5%. Papiery skarbowe nie chronią więc majątku przed utratą wartości. W dłuższym terminie akcje powinny rosnąć szybciej od inflacji, więc trudno będzie znaleźć dla nich alternatywę. Pewnym niebezpieczeństwem jest możliwe podniesienie stóp procentowych przez amerykański bank centralny, ale nie spodziewamy się znaczących podwyżek. Mimo dość jastrzębiej retoryki ze strony Fed oczekujemy, że amerykański bank centralny będzie zmieniał swoją politykę monetarną stopniowo, reagując na napływające dane makroekonomiczne i nie doprowadzi do recesji.

Dla klientów Caspar TFI najistotniejsza jest sytuacja spółek technologicznych, w które inwestujemy znaczną część aktywów. Po bardzo dobrym roku 2020, w minionych miesiącach spółki tego sektora radziły sobie na giełdzie gorzej. Przyczyną spadków nie jest jednak pogorszenie się biznesu tych spółek. Przeciwnie, większość z nich radzi sobie bardzo dobrze, a prognozy na najbliższe miesiące są często lepsze niż się spodziewano. Uważamy, że w długim terminie sytuacja fundamentalna spółek powinna mieć też przełożenie na ich wyceny rynkowe. Niektóre z tych spółek wydają się obecnie szczególnie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym; są nawet kilkukrotnie tańsze niż rok temu biorąc pod uwagę taką miarę jak wartość spółki w relacji do sprzedaży w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.

Duży spadek cen akcji dotknął w ostatnich miesiącach również spółki biotechnologiczne i z sektora nauk o życiu. Wiele spółek, niejednokrotnie z zaawansowanym programem badań klinicznych, a nawet z zakończoną sukcesem trzecią fazą badań wyceniana jest na poziomie gotówki bądź niewiele wyższym. W naszej ocenie, w medycynie jesteśmy obecnie świadkami przełomu, w szczególności w zakresie terapii genowych, który stwarza bardzo ciekawe okazje inwestycyjne. Podobny pogląd w swoich wystąpieniach medialnych wyrażali w ostatnich tygodniach przedstawiciele gigantów branży farmaceutycznej.

Obecnie dość dużą pozycję – co jest nowością w portfelach naszych subfunduszy – mamy także w spółkach związanych z sektorem energii, w tym z wydobyciem gazu ziemnego. Trudno sobie wyobrazić najbliższe 20-30 lat bez tego surowca, bo jest dużo mniej emisyjny niż węgiel w zakresie dwutlenku węgla, a jego cena w USA jest niska w porównaniu z cenami w Europie, a dostępność wysoka. Niskie inwestycje w minionych latach w wydobycie ropy i gazu przyczyniły się do wzrostu cen tych surowców, który może być kontynuowany, jeżeli po spowolnieniu pandemicznym wzrośnie popyt na surowce energetyczne.

Inwestycja w akcje, o czym zawsze informowaliśmy naszych klientów, wiąże się z ryzykiem. Naszym zdaniem w dłuższej perspektywie czasowej ostrożne i staranne inwestowanie w megatrendy mające wpływ na rozwój cywilizacji (genetyka, sztuczna inteligencja, automatyzacja, komunikacja nowej generacji, rozwój e-commerce, rewolucja cyfrowa i cyberbezpieczeństwo) mogą być dla inwestorów bardzo korzystne.


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Komentarz Caspar TFI dotyczący obecnej sytua…

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min