Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Czy fundusz inwestycyjny jest bezpieczny?

Fundusz inwestycyjny – bezpieczeństwo

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne? | Fundusz inwestycyjny - bezpieczeństwo
Z rozmowy z Agatą Babecką, Inspektorem Nadzoru w Caspar TFI S.A. dowiemy się, czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest bezpieczne. Rozmawia Piotr Gajdziński.

– Gdybyś miała brać pod uwagę tylko bezpieczeństwo inwestycji, gdzie trzymałabyś swoje oszczędności? Inwestowanie w fundusze czy lokata bankowa? (PG)

– Inwestowanie w fundusze. (AB)

– Skoro pracujesz w spółce asset management, która jest właścicielem TFI, to trudno było się spodziewać innej odpowiedzi.

– Widzisz tę teczkę? To przepisy prawne regulujące działalność funduszy inwestycyjnych.

– Strasznie gruba.

– Właśnie. Bo działalność funduszy jest bardzo ściśle i starannie regulowana. Tu nie ma miejsca na kawaleryjską fantazję. Oczywiście mówię o funduszu otwartym, nieco inaczej jest w wypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tzw. FIZ-ów, które są adresowane do bardziej świadomych inwestorów. Zostawmy to jednak, bo to produkt dla wybranej grupy inwestorów, o czym decyduje już choćby próg wejścia dla osób fizycznych – 40 tys. euro.

Otwarte fundusze inwestycyjne właściwie mogą inwestować jedynie w spółki notowane na giełdach w państwach członkowskich UE oraz krajach OECD, a na inwestowanie w każdym innym państwie, choćby w Rosji czy na Ukrainie, trzeba mieć specjalną zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak już jesteśmy przy KNF, to warto powiedzieć, że ta instytucja sprawuje nadzór nad wszystkimi TFI i z doświadczenia mogę powiedzieć, że działa na tym polu bardzo stanowczo. Ale działalność funduszy jest też nadzorowana przez inne instytucje. Choćby przez bank-depozytariusza, który nie tylko trzyma aktywa funduszu u siebie, ale też codziennie – dosłownie codziennie – sprawdza, czy fundusz działa zgodnie z interesem jego uczestników. Bank-depozytariusz może nawet, bywały już takie przypadki, zakwestionować niektóre działania funduszu i jeśli uzna, że jakaś transakcja jest zbyt ryzykowna, może ją zablokować. W skrajnych przypadkach bank-depozytariusz może też wystąpić do Towarzystwa z roszczeniem odszkodowawczym na rzecz uczestników funduszu.

– Fundusz może upaść?

– Nie. Masa majątkowa, mimo że jest osobą prawną, nie może upaść. Proszę pamiętać, że fundusz jest bytem odrębnym od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które nim zarządza. Jest też, oczywiście, odrębny od banku-depozytariusza. Tak więc wszystkie ewentualne wpadki biznesowe, które może zaliczyć i TFI, i bank-depozytariusz, nie mają żadnego wpływu na pieniądze klientów zgromadzone w funduszu. Pieniądze klienta są zapisane na specjalnych, dedykowanych kontach w banku-depozytariuszu.

– Wracam do początku naszej rozmowy. Czyli wolisz inwestowanie w fundusze, a nie w banku, bo o ile ten drugi może upaść, to fundusz jest od tego zagrożenia właściwie wolny.

– Dokładnie. Przeżyliśmy w III RP kilka upadłości banków i zawsze narażało to klientów na ogromne perypetie. Oczywiście dzisiaj, w porównaniu do lat dziewięćdziesiątych, gdy w Polsce upadło kilka banków, sytuacja uległa zmianie. Pieniądze klientów zgromadzone w bankach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ale jednak warto pamiętać, że ta gwarancja nie jest bezwzględna, obejmuje tylko lokaty do 100 tys. euro. No i pamiętajmy, że „pojemność” BFG też jest ograniczona. W wypadku funduszy inwestycyjnych tego rodzaju zagrożenia nie istnieją.

Rozmawiał Piotr Gajdziński
Poznaj ofertę Caspar TFI SA:

Simple Share Buttons

Czy fundusz inwestycyjny jest bezpieczny?

autor: Caspar TFI czas czytania: 2 min