OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Raporty Bieżące

Raporty Bieżące2024
07.05.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 30.04.2024 r.
06.05.2024 r. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2023 rok
19.04.2024 r. Przyjęcie i podpisanie przez spółkę zależną planu połączenia pomiędzy F-Trust S.A. i iWealth Management Sp. z o.o. –
03.04.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.03.2024 r. –
29.03.2024 r. Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie połączenia spółki zależnej Emitenta – spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management Sp. z o.o. –
22.03.2024 r. Zgoda dla Krzysztofa Jeske na pełnienie funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarzadzania ryzykiem –
14.03.2024 r. Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. –
05.03.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 29.02.2024 r. –
29.02.2024 r. Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2024 –
09.02.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.01.2024 r. (korekta) –
05.02.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.01.2024 r. –
16.01.2024 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r. –
05.01.2024 r. Zgoda dla Hanny Kijanowskiej na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A. –
04.01.2024 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.12.2023 r. –


2023
05.12.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 30.11.2023 r. –
06.11.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.10.2023 r. –
25.10.2023 r. Zawarcie listu intencyjnego w sprawie
połączenia F-Trust S.A. z iWealth Management –
03.10.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 30.09.2023 r. –
06.09.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.08.2023 r. –
03.08.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 31.07.2023 r. –
05.07.2023 r. Raport o wartości aktywów na koniec 30.06.2023 r. –
29.06.2023 r. Rejestracja zmian Statutu Caspar Asset Management S.A. –
Załącznik numer 1 –
Załącznik numer 2 (Tekst Jednolity Statutu Spółki) –
16.06.2023 r. Korekta raportu o odwołaniu, powołaniu Członków Zarządu oraz powołania Członka Rady Nadzorczej –
Życiorys Hanna Kijanowska –
Życiorys Krzysztof Jeske –
Życiorys Błażej Bogdziewicz –
Życiorys Leszek Kasperski –
15.06.2023 r. Raport o treści uchwał przyjętych przez ZWZA w dniu 15.06.2023 r. –
Tekst uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2023 r. –
15.06.2023 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% –
15.06.2023 r. Informacja w przedmiocie dywidendy –
15.06.2023 r. Odwołanie i powołanie Członków Zarządu oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej –
07.06.2023 r. Zgłoszenie projektu uchwały ZWZA przez akcjonariusza –
Projekt uchwały ZWZ zgłoszonej przez akcjonariusza –
05.06.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 31.05.2023 r. –
01.06.2023 r. Wybór firmy audytorskiej –
25.05.2023 r. Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki –
Wyciąg ze skróconych życiorysów kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej –
23.05.2023 r. Korekta numeracji raportów bieżących z dnia 19 maja 2023 r. –
19.05.2023 r. Raport bieżący 11/2023 | Projekty uchwał ZWZA –
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA –
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2022 –
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki –
Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników Caspar Asset Management S.A. –
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku –
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach –
Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku –
Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku –
19.05.2023 r. Raport bieżący 10/2023 | Zwołanie ZWZA –
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 15.06.2023 r. –
05.05.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 30.04.2023 r. –
26.04.2023 r. Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok (w tym w przedmiocie wypłaty dywidendy) –
24.04.2023 r. Rezygnacja z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Spółki –
05.04.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 31.03.2023 r. –
03.03.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 28.02.2023 r. –
27.02.2023 r. Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. –
03.02.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 31.01.2023 r. –
30.01.2023 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r. –
05.01.2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem 31.12.2022 r. –
02.01.2023 r. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnionej funkcji –


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011