OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych
2024 r.

08.11.2024 r. Raport za III kwartał 2024 r.
13.09.2024 r. Raport półroczny za I półrocze 2024 r.
10.05.2024 r. Raport za I kwartał 2024 r.
06.05.2024 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
28.03.2024 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
28.03.2024 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany
raport roczny za rok 2023
29.02.2024 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.


2023 r.

14.12.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
09.11.2023 r. Raport za III kwartał 2023 r.
28.09.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
12.09.2023 r. Raport półroczny za I półrocze 2023 r.
11.09.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
10.07.2023 r. Dzień wypłaty dywidendy
27.06.2023 r. Dzień dywidendy
23.06.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
15.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
26.05.2023 r. Obecność na konferencji inwestycyjnej WallStreet 27
11.05.2023 r. Raport za I kwartał 2023 r.
26.04.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
30.03.2023 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany
Raport roczny za 2022 r.
27.02.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.


2022 r.

14.12.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
10.11.2022 r. Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
30.09.2022 r. Raport półroczny za I półrocze 2022 r.
15.09.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
13.09.2022 r. Debiut na Głównym Rynku GPW akcji
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H
Caspar Asset Management S.A.
8.09.2022 r. Wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H
Caspar Asset Management S.A.
20.07.2022 r. Dzień wypłaty dywidendy
7.07.2022 r. Dzień dywidendy
27.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Caspar Asset Management S.A.
26.05.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
15.03.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
10.03.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
10.02.2022 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.


2021 r.

16.12.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
15.12.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
17.11.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
4.11.2021 r. Podział (split) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H na GPW
8.10.2021 r. Rejestracja podziału (splitu) akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H polegająca na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji w stosunku 1:5 w KRS
16.09.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
12.07.2021 r. Dzień wypłaty dywidendy
1.07.2021 r. Dzień dywidendy
21.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Caspar Asset Management S.A.
17.06.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
22.04.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
17.02.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.


2020 r.

17.12.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
7.12.2020 r. Dzień wypłaty zaliczki ma poczet dywidendy
30.11.2020 r. Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy
22.10.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
1.10.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
7.08.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
18.06.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A.
2.07.2020 r. Dzień wypłaty dywidendy
23.06.2020 r. Dzień dywidendy
10.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
23.04.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.
27.02.2020 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej
Caspar Asset Management S.A.