OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Informacje finansowe

Informacje finansowe2022Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR
WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01. do 31.12.2022 r.
Przychody netto z działalności podstawowej (w tys. zł) 22 682
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (w tys. zł) 6 556
Zysk (strata) brutto (w tys. zł) 6 928
Zysk (strata) netto (w tys. zł) 5 574
Aktywa razem (w tys. zł) 25 801
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w tys. zł) 6 991
Zobowiązania długoterminowe (w tys. zł) 3 957
Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. zł) 3 034
Kapitał własny (w tys. zł) 18 810
Kapitał zakładowy (w tys. zł) 1 972
Liczba akcji 9 861 865
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za dany rok (w zł) 0,56 zł


2021

2020

2019

2018

2017
Simple Share Buttons