OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe2022


Dane na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR
Rentowność sprzedaży:
zysk brutto/przychody ze sprzedaży 30,5%
zysk netto/przychody ze sprzedaży 24,6%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 225,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 27,1%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem 21,6%
Źródło: Sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za 2022 rok, Sprawozdanie Zarządu Caspar Asset Management S.A. z działalności Spółki w 2022 r.


2021

2020

2019

2018

2017