OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Raporty Okresowe

Raporty Okresowe2024
10.05.2024 Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024 r. –
10.05.2024 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I kwartał 2024 r. –
10.05.2024 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za I kwartał 2024 r. –
28.03.2024 Jednostkowy Raport Roczny za 2023 rok –
28.03.2024 Skonsolidowany Raport Roczny za 2023 rok –


2023
09.11.2023 Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023 r. –
09.11.2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za III kwartał 2023 r. –
09.11.2023 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za III kwartał 2023 r. –
12.09.2023 Skonsolidowany Raport za I półrocze 2023 Grupy Kapitałowej –
12.09.2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2023 roku –
12.09.2023 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management SA za I półrocze 2023 roku –
12.09.2023 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2023 roku –
12.09.2023 Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Caspar Asset Management SA za I półrocze 2023 roku –
12.09.2023 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej wraz z oświadczeniem Zarządu –
11.05.2023 Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r. –
11.05.2023 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 r. –
11.05.2023 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 r. –
30.03.2023 Jednostkowy Raport Roczny za 2022 rok –
30.03.2023 Skonsolidowany Raport Roczny za 2022 rok –


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011