OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Dokumenty Korporacyjne

 • Statut –
 • KRS –
 • Regulamin Zarządu –
 • Regulamin Rady Nadzorczej –
 • Regulamin Komitetu Audytu –
 • Regulamin WZA –
 • Regulamin e-WZA –
 • Schemat organizacyjny Spółki –


Zasady ładu korporacyjnego

 • Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2022 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2021 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2020 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2019 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2018 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2017 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2016 rok –
 • Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok –


Transakcje istotne z podmiotami
powiązanymi z Caspar AM

 • Brak transakcji istotnych, wymagających publikacji.


Inne

 • Informacja nt. programów motywacyjnych w Caspar Asset Management S.A. –
 • Polityka wynagrodzeń –
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok –
 • Polityka Zaangażowania –
 • Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania za 2022 rok –
 • Polityka informacyjna w zakresie kontaktów z klientami i inwestorami –


Archiwum

 • Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania za 2021 rok –
 • Sprawozdanie z realizacji Polityki Zaangażowania za 2020 rok –