OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Walne zgromadzenie - Relacje Inwestorskie

Walne zgromadzenie
ZWZA – 15.06.2023 r.


  ZWZA – 15.06.2023 r.

 • 15.06.2023 | Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2023 r. –
 • 15.06.2023 | Informacja w przedmiocie dywidendy –
 • 15.06.2023 | Odwołanie i powołanie Członków Zarządu oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej –
 • 15.06.2023 | Transmisja on-line z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 • Cześć I:

  Cześć II:
  Z przyczyn technicznych transmisja została podzielona na 2 części.


 • 07.06.2023 | Projekt uchwały ZWZA zgłoszonej przez akcjonariusza –
 • 25.05.2023 | Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatur do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki –
 • 25.05.2023 | Wyciąg ze skróconych życiorysów kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej –
 • 19.05.2023 | Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 r. –
 • 19.05.2023 | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15.06.2023 r. –
 • 19.05.2023 | Projekty uchwał ZWZA 15.06.2023 r. –
 • 19.05.2023 | Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki –
 • 19.05.2023 | Pełnomocnictwo do uczestnictwa
  na ZWZA z objaśnieniami –
 • 19.05.2023 | Formularz pozwalający na
  wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika –
 • 19.05.2023 | Wzór formularza zawiadomienia
  o udzieleniu pełnomocnictwa –
 • 19.05.2023 | Informacja o liczbie akcji –
 • 19.05.2023 | Klauzula informacyjna dla dla Akcjonariuszy i pełnomocników Akcjonariuszy –
 • 19.05.2023 | Propozycja Zarządu w
  sprawie podziału zysku za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy Kapitałowej za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki –
 • 19.05.2023 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego –
 • 19.05.2023 | Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Spółki i Grupy za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Sprawozdanie z działalności
  Rady Nadzorczej za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Raport z funkcjonowania
  polityk wynagrodzeń za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok –
 • 19.05.2023 | Raport niezależnego biegłego rewidenta
  z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach –
 • 19.05.2023 | Polityka dot. weryfikacji osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników –


ZWZA – 27.06.2022 r.

NWZA – 10.03.2022 r.

NWZA – 16.12.2021 r.

ZWZA – 21.06.2021 r.

ZWZA – 10.06.2020 r.

ZWZA – 19.06.2019 r.

ZWZA – 15.06.2018 r.

ZWZA – 13.06.2017 r.

NWZA – 15.02.2017 r.

ZWZA – 06.06.2016 r.

ZWZA – 01.06.2015 r.

ZWZA – 09.06.2014 r.

ZWZA – 26.06.2013 r.

ZWZA – 21.06.2012 r.

NWZA – 02.11.2011 r.

ZWZA – 20.06.2011 r.

Simple Share Buttons