Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Artykuły oznaczone tagiem: ctfi

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-europejskich-marzec-2020-2

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42...


Caspar Stabilny – kwiecień 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-stabilny-kwiecien-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W kwietniu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 3,16%, wobec wzrostu benchmarku o 3,54%. YTD dla funduszu to wzrost o 9,36%, przy spadku benchmarku o 0,74%.Rentowności długu...


Caspar Globalny – kwiecień 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-globalny-kwiecien-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W kwietniu 2020 roku Caspar Globalny zyskał 9,90%, wobec wzrostu benchmarku o 7,99%. YTD dla funduszu to wzrost o 10,13%, przy spadku benchmarku o 3,00%.Rentowności długu...


Caspar Globalny – marzec 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-globalny-marzec-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W marcu 2020 roku Caspar Globalny stracił tylko 0,75%, wobec spadku benchmarku o 6,21%.Na wynik lepszy od benchmarku wpływ miała niższa alokacja w akcje i pozycja w dł...


Caspar Stabilny – marzec 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-stabilny-marzec-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W marcu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 2,51%, natomiast benchmark stracił 2,56%.Na wynik lepszy od benchmarku wpływ miała niższa alokacja w akcje i pozycja w dł...


Caspar Akcji Europejskich – marzec 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-europejskich-marzec-2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu br. spadek o 3,42%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca wyniosła -6,32%....


Caspar Globalny – luty 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-globalny-luty-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny spadł w lutym 3,69%, wobec spadku benchmarku o 5,28%.W lutym 2020 roku znacząco obniżyłem alokację w akcje na funduszach w związku z wybuchem epidemii...


Caspar Stabilny – luty 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-stabilny-luty-2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny spadł w lutym o 0,53%, wobec spadku benchmarku o 2,32%.W lutym 2020 roku znacząco obniżyłem alokację w akcje na funduszach w związku z wybuchem...


Caspar Akcji Europejskich – luty 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-europejskich-luty-2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:W lutym br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował spadek o blisko 5%, co - mimo wszystko - było bardzo dobrym wynikiem na tle funduszy inwestujących na...


Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2020

https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-europejskich-styczen-2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu br. wzrost o 1,28%.Na wynik subfunduszu w styczniu wpływ miały udane inwestycje m.in. w...


Simple Share Buttons