Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcyjna USA – wrzesień/październik 2023

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych, awersja do ryzyka Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:

Informacja reklamowa. Strategia Akcyjna USA odnotowała we wrześniu wzrost o 4,75% podczas gdy benchmark wzrósł o 1,37%; w październiku odnotowała spadek o 7,01% podczas gdy benchmark spadł o 6,83%.

Rynek akcji po korekcie we wrześniu i październiku powrócił do wzrostów w pierwszych dniach listopada.

Tak jak w poprzednich miesiącach wzrosty indeksów były w głównej mierze rezultatem zmian cen kilku największych spółek. Jedną z przyczyn wspomnianych wahań na rynku akcji mogła być zmieniająca się sytuacja na rynku amerykańskich obligacji rządowych. Ich rentowności zbliżyły się w październiku do ok. 5%, a następnie, w szczególności po ostatnim posiedzeniu Fed oraz danych o inflacji w USA, która okazała się być nieco poniżej oczekiwań, wyraźnie spadły.

W dalszym ciągu jednak amerykańskie obligacje rządowe mają stosunkowo atrakcyjne rentowności tj. prawie 4,5% w przypadku obligacji 10-letnich stało kuponowych oraz przeszło 2,0% powyżej inflacji w przypadku obligacji indeksowanych inflacją. Można powiedzieć, że dla akcji poprzeczka została powieszona dużo wyżej niż w minionej dekadzie. Obecnie nie obowiązuje już wcześniej popularna teza, która zakładała, że dla akcji nie ma alternatywy.

Analitycy oczekują, że w przyszłym roku zyski spółek zarówno w USA jak i Europie wyraźnie wzrosną. W naszej ocenie optymizm analityków może być jednak w niektórych przypadkach zbyt duży. Cały czas obserwujemy silne ujemne odczyty zmian indeksu cen producentów oraz zmian podaży pieniądza rok do roku. Taka sytuacja zazwyczaj oznaczała spadek zysków przedsiębiorstw.

Możliwa zmiana polityki monetarnej przez banki centralne może być jednak korzystna dla kursów akcji spółek z niektórych branż oraz prawdopodobnie dla przynajmniej niektórych segmentów rynku obligacji. Niezależnie od różnych czynników ryzyka widzimy ciekawe okazje inwestycyjne w różnych branżach. Nie możemy oczywiście wykluczyć, że rynki akcji będą spadały w kolejnych miesiącach. Taki scenariusz może stwarzać jednak okazje do szczególnie atrakcyjnych inwestycji. Jak zawsze przy inwestowaniu warto pamiętać o dywersyfikacji oraz odpowiednim horyzoncie inwestycyjnym.

Strategia Akcyjna USA odnotowała we wrześniu wzrost o 4,75% podczas gdy benchmark wzrósł o 1,37%; w październiku odnotowała spadek o 7,01% podczas gdy benchmark spadł o 6,83%.

Podobne wpisy:Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Powyższy komentarz zawiera dane, które pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., służy jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM. Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

TAGI: cam,

Strategia Akcyjna USA – wrzesień/paźd…

autor: Błażej Bogdziewicz, CFA czas czytania: 4 min