Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>


Strategia Akcyjna USA

Najbardziej zyskowna strategia asset management 2018 roku według “Parkietu”.


Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Wartość w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień
Waluta benchmarku: złoty polski

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje.
  • Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne.
  • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne.
  • Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAUSA będą stanowić Akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych (USA).
  • Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy amerykańskich obligacji skarbowych.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.

Strategia Akcyjna USA