Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>


Strategia Akcyjna USA

Najbardziej zyskowna strategia asset management 2018 roku według “Parkietu”.


Ryzyko: wysokie
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat
Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Wartość w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień
Waluta benchmarku: złoty polski

Dla kogo jest Strategia Akcyjna USA?

Dla osób liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko.

Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności Portfela wyższej od rentowności Benchmarku.

Wyniki zarządzania

Aktywa:

  • Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje.
  • Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne.
  • Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne.
  • Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.
  • Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAUSA będą stanowić Akcje dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych (USA).
  • Co najwyżej 40% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy amerykańskich obligacji skarbowych.

W ramach strategii zakazane jest:

  • dokonywanie krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych,
  • zaciąganie pożyczek i kredytów, które byłyby wykorzystywane na nabycie instrumentów finansowych.

Strategia Akcyjna USA

Simple Share Buttons