Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Siła tkwi w prostocie. Przykłady GE, VW czy Siemensa to potwierdzają – Mateusz Janicki dla “Parkietu”

Mimo pewnych wątpliwości rynek prywatnego długu szybko rośnie


Informacja reklamowa. Uproszczenie struktury spółki może prowadzić do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, ponieważ inwestorzy cenią sobie przejrzystość.

Przykłady takich działań można zaobserwować w przypadku wielu dużych korporacji. W styczniu 2023 r. GE wydzieliło GE Healthcare, kontynuując swoją strategię skupienia się na kluczowych segmentach działalności. Obecnie nazwa spółki brzmi GE Aerospace i wciąż jest ona właścicielem mniejszościowym GE Healthcare, ale sukcesywnie zmniejsza swoje zaangażowanie. Spółka wydzieliła też swój biznes energetyczny GE Vernova i obecnie skupia się na produkcji i utrzymaniu silników do samolotów, w tym silników CFM56, które są najpopularniejszym silnikiem tego typu na świecie, a zaprezentowane zostały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku.

Podobne kroki podjęły inne firmy. Przykładem może być Volkswagen, który w 2019 r. wydzielił Tratona, spółkę zajmującą się produkcją samochodów ciężarowych, a w 2022 r. Porsche, specjalizujące się w samochodach sportowych.

Co ciekawe, suma wartości pojedynczych spółek często okazuje się większa niż suma całego konglomeratu. Inwestorzy preferują firmy z ekspozycją na jeden konkretny sektor czy segment rynku, co może wynikać z lepszych perspektyw wzrostu, wyższych marż czy specyfiki inwestycji danego funduszu, jak np. kwestie ESG.

Siemens również postawił na uproszczenie swojej struktury, wydzielając w 2018 r. Siemens Healthineers, a w 2020 r. Siemens Energy. Dzięki takim ruchom poszczególne jednostki mogą lepiej skupić się na swojej głównej działalności, co zazwyczaj prowadzi do poprawy efektywności operacyjnej.

Historycznie spółki często budowały swoje pozycje rynkowe poprzez rozwijanie dodatkowych gałęzi biznesowych, korzystając z dużej bazy klientów i możliwości produkcyjnych. Czasem jednak prowadziło to do powstania nierentownych kolosów. Chociaż idea stabilizacji wyników poprzez dywersyfikację działalności była atrakcyjna, to przy dużej skali biznesu często dochodziło do nieefektywności.

Kiedy synergie między różnymi gałęziami biznesu są znikome, wydzielenie spółek może być atrakcyjne. Działa to na korzyść przejrzystości dla akcjonariuszy, a zarząd ma możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności. Przykłady GE, VW i Siemensa wskazują, że taki kierunek może przynieść znaczące korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

Mateusz Janicki, Zarządzający w Caspar Asset Management S.A.

Artykuł opublikowany w Gazecie Giełdy i Inwestorów “Parkiet” 6 czerwca 2024 roku.


Podobne wpisy:


Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przed zleceniem Caspar Asset Management S.A., usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania aktywami przez Caspar Asset Management S.A., który zawiera szczegółowe informacje na temat warunków świadczenia ww. usługi, dostępnych strategii inwestycyjnych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, zgodnie z określoną strategią inwestycyjną.

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się równe wagi dla wszystkich portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonej części zmiennej Mieszanej Opłaty za Zarządzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A., i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

TAGI: rynki finansowe,

Siła tkwi w prostocie. Przykłady GE, VW czy…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min