Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – listopad 2018

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony KapitałuWojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w ostatnich trzech miesiącach wzrost o 0,12%, co daje wzrost o 0,93% od początku roku.

Druga połowa listopada nie była zbyt korzystna dla funduszy pieniężnych i obligacyjnych, doszło bowiem do (drugiej już w tym roku) przeceny polskich obligacji skarbowych o zmiennym kuponie.

Tymczasowe spadki cen tych obligacji nie miały przyczyn fundamentalnych, lecz wynikały z obaw o sytuację niektórych instytucji finansowych i ich nagłe potrzeby płynnościowe.

Rentowności na długim końcu krzywej natomiast obniżyły się, podążając za głównymi rynkami światowymi po tym, jak przedstawiciele amerykańskiej Rezerwy Federalnej zasugerowali mniejszą skalę podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Ostatnio opublikowane dane makroekonomiczne, w szczególności zaskakująco niski odczyt inflacji (1,2% w listopadzie vs 1,8% w październiku 2018 roku) oraz dobra sytuacja budżetu (nadwyżka na koniec października br.) powinny przyczynić się do stabilizacji rynku obligacji skarbowych.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w ostatnich trzech miesiącach wzrost o 0,12%, co daje wzrost o 0,93% od początku roku. W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 1,16% w ostatnich dwunastu miesiącach i 4,18% w ostatnich dwóch latach (do 30.11.2018 roku).

Informujemy, że 19 maja 2018 roku weszły w życie zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału, które pozwalają na inwestycje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz w obligacje korporacyjne. Te zmiany pozwolą nam zwiększyć rentowność i dywersyfikację portfela przy umiarkowanie wyższym ryzyku. Nadal nie będziemy podejmować ryzyka walutowego, a ryzyko stopy procentowej pozostanie ograniczone (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ryzyko kredytowe emitenta już nie będzie ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa, ale pozostanie umiarkowane, ponieważ będą kupowane przede wszystkim obligacje największych polskich instytucji finansowych. Zmiany w polityce inwestycyjnej będą wprowadzane stopniowo i nie zmieniają głównego celu subfunduszu – ochrony kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w ostatnich trzech miesiącach wzrost o 0,12%, co daje wzrost o 0,93% od początku roku.

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Ochrony Kapitału – listopad 201…

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 1 min