Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Cztery fundamentalne zasady inwestowania na rynkach kapitałowych – CASPAR

zasady inwestowania


Inwestując aktywa powierzone nam przez klientów, kierujemy się kilkoma zasadami, które w ostatnich latach przyniosły bardzo dobre rezultaty. Powinny one też działać w dłuższym okresie.

Zasada nr 1

Mieliśmy rację wskazując, że fundusze akcyjne z reguły wypracowują wyższe stopy zwrotu niż fundusze dłużne. Najlepszym tego dowodem są wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ostatnich pięciu latach subfundusz Caspar Globalny wzrósł o 118,40%, a subfundusz Caspar Akcji Europejskich o 132,88%.

Uważamy, że tylko niektórzy klienci powinni całkowicie unikać rynku akcji. Wielu klientów nawet konserwatywnych powinna część swojego majątku ulokować w akcje gdyż z reguły dają one wyższą stopę zwrotu niż obligacje.

Zasada nr 2

Mieliśmy rację kierując zainteresowanie naszych klientów na rynki zagraniczne, zwłaszcza na rynek amerykański. Caspar był wśród tych firm, które nie ograniczały się do jednego rynku. Od kliku lat inwestujemy większość naszych aktywów na rynkach globalnych. Szukając pomysłów inwestycyjnych na całym świecie łatwiej znaleźć spółki, które mają przewagi konkurencyjne. Porównanie wyników giełdy amerykańskiej i polskiej jest dowodem, że mieliśmy rację. W ciągu ostatnich pięciu lat amerykański Nasdaq wzrósł o 129,36% (07.12.2016-07.12.2021 r., źródło Nasdaq), podczas gdy WIG 20, najważniejszy indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wzniósł się w tym czasie zaledwie o 17,56% (źródło GPW).

Zasada nr 3

Mieliśmy rację wskazując, że bardzo istotną częścią inwestowania na rynku kapitałowym jest staranna selekcja spółek. Robimy to, w każdym roku nasi zarządzający i analitycy odbywają około pięciuset rozmów z zarządami spółek i analizują ich wyniki, pozycję rynkową, najważniejsze atrybuty, potencjał i kompetencje najważniejszych menadżerów. To przynosi efekty, czego spektakularnym dowodem mogą być nasze inwestycje w spółki amerykańskie. Jako jedni z pierwszych dostrzegliśmy szansę selektywnego inwestowania w notowane w USA spółki zajmujące się cyberbezpieczeństwem, które teraz notują wzrosty przychodów o 50% rocznie.

Inny przykład to biotechnologiczna spółka Intellia Therapeutics, której akcje kupiliśmy w 2018 roku, czyli rok po jej powstaniu. W 2020 roku założycielka spółki Jennifer Doudna, została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, a co z punktu widzenia inwestorów najważniejsze, w połowie 2021 roku Intellia Therapeutics dokonała przełomu w badaniach nad infekcją wirusową. Nowa metoda pozwala komórkom bakteryjnym nabywać ją w czasie rzeczywistym, a następnie chronić daną komórkę przed tymi wirusami (bakteriofagami) za pomocą swoistej „pamięci immunologicznej” systemu zapisu „etykietki” wirusa w genomie bakterii. Kolejny przykład to amerykańska spółka Krystal Biotech, która przy pomocy terapii genowej będzie leczyła pęcherzykowate oddzielanie się naskórka, a wszystko wskazuje, że ta metoda będzie miała także bardzo szerokie zastosowanie na wartym miliardy dolarów rynku kosmetologicznym.

Zasada nr 4

Mieliśmy rację stawiając na podmioty z najnowocześniejszych sektorów – wspomniane już spółki biotechnologiczne, spółki zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz technologiczne. Spółki z tych sektorów wypracowały bardzo dobre stopy zwrotów w okresie – ciągle trwającej – pandemii.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Materiał nie powinien zatem stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, został zamieszczony jedynie w celu informacyjnym i promocyjnym. Caspar AM i Caspar TFI informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Prezentowane dane oparte są o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są własne obliczenia Caspar AM lub Caspar TFI.


INWESTUJ W FUNDUSZE PRZEZ INTERNET

  1. Załóż konto na naszej Platformie Transakcyjnej – będziesz potrzebował do tego jedynie adresu email.
  2. Po zalogowaniu się na Platformie wypełnij krótki test, który pokaże Ci jakim typem inwestora jesteś.
  3. Wybierz jeden z naszych subfunduszy i dodaj go do koszyka.
  4. Przejdź do koszyka i podaj swoje dane potrzebne do nabycia jednostek uczestnictwa oraz zaakceptuj regulaminy i dokumenty.
  5. Dokonaj przelewu na konto, które wskażemy Ci na ostatnim kroku transakcji na Platformie Transakcyjnej.

  6. Załóż konto

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons

Cztery fundamentalne zasady inwestowania na r…

autor: Caspar AM czas czytania: 3 min