Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – listopad 2021

Mateusz Janicki pisze: wycena dyskontowa

Informacja Reklamowa

Mateusz Janicki, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w listopadzie 2021 roku spadek o 2,80%, podczas gdy benchmark spadł o 1,17%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca listopada 2021 roku wyniosła 13,18%, przy wzroście benchmarku o 21,39%.

Ostatnie spadki, które obserwowaliśmy na giełdach spowodowane były w szczególności dwoma czynnikami. Pierwszy z nich to zasygnalizowanie przez przewodniczącego FED, Jaya Powella, możliwego przyspieszenia tempa ograniczania skupu obligacji.

Wcześniejsze zakończenie mogłoby oznaczać szybszą niż oczekiwano podwyżkę stóp procentowych, co nie pozostaje bez znaczenia dla wycen spółek, w szczególności wzrostowych, których wyceny są bardzo wrażliwe na wysokość wspomnianych stóp, o czym pisałem już w poprzednich komentarzach. Drugi czynnik to oczywiście pojawienie się kolejnego wariantu koronawirusa Omicron. Część naukowców wskazuje jednak, że wariant ten może być bardziej zaraźliwy, ale za to mniej groźny dla ludzi, przez co mógłby nawet przyczynić się do zakończenia pandemii, ponieważ więcej osób zyskałoby odporność po przebyciu choroby. Paradoksalnie może to tłumaczyć częściowo ostatnie spadki na giełdach – dobre wiadomości są postrzegane jako złe, ponieważ oznaczają dobre informacje dla gospodarek, ale złe jeśli chodzi o politykę monetarną.

Ostatnio mogliśmy zaobserwować też zdecydowane pogorszenie sentymentu wśród inwestorów indywidualnych. Dwa wskaźniki, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to Fear & Greed, który jeszcze miesiąc temu wskazywał na ekstremalny poziom chciwości, w odczycie z 3 grudnia znajdował się już w obszarze ekstremalnego strachu. Drugi wskaźnik to ankieta regularnie przeprowadzana wśród inwestorów indywidualnych AAII. Udział niedźwiedzi, czyli inwestorów oczekujących spadków na giełdach, przekroczył poziom 40% i był najwyższy w tym roku. Skrajne wartości wyznaczają czasem dołki i szczyty na giełdach, ale w innych okresach mogą utrzymywać się przez dłuży czas, wielokrotnie wysyłając mylne sygnały. Nie znam uniwersalnego wskaźnika, na podstawie którego można by podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży akcji i wskaźniki nastroju też się do tej grupy nie zaliczają. Nie można wykorzystywać ich jako jedynego argumentu za kupnem lub sprzedażą akcji, ale pomagają nam ocenić, na ile ostatnie spadki wynikają z fundamentów, a na ile z emocji. W otoczeniu wyższych stóp procentowych spółki z portfela nadal powinny radzić sobie dobrze pod względem biznesowym, nawet jeśli ich przyszłą wartość zdyskontujemy wyższą stopą procentową, ponieważ są to spółki, które są liderami w swoich kategoriach i korzystają na długoterminowych trendach niezależnych od wysokości oprocentowania.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że mniej więcej 2/3 spółek z indeksu NASDAQ jest w bessie – spadły o co najmniej 20% od szczytu. Z kolei aż 1/3 spółek z tego indeksu spadło przynajmniej o 50%. Jednocześnie cały indeks jest blisko swoich szczytów ciągnięty przez największe spółki, takie jak Microsoft, Apple, Nvidia czy Alphabet.

Z kolei jeśli chodzi o kwestię inflacji, to ze względu na sprzyjającą politykę monetarną popyt w niemalże każdej kategorii produktowej utrzymuje się na wysokim poziomie, co powoduje nierówności między popytem a podażą. Do tego dochodzi jeszcze polityka fiskalna, która również zachęca do zwiększania wydatków konsumpcyjnych. Ograniczenie tego popytu będzie wymagało zacieśniania polityki monetarnej przez banki centralne.

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w listopadzie 2021 roku spadek o 2,80%, podczas gdy benchmark spadł o 1,17%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca listopada 2021 roku wyniosła 13,18%, przy wzroście benchmarku o 21,39%.

Podobne wpisy:


NOTA PRAWNA

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

TAGI: ctfi,

Caspar Akcji Europejskich – listopad 20…

autor: Mateusz Janicki czas czytania: 3 min