Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

W czerwcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował spadek o 2,24% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 39,98% (dla jednostki kategorii A).

Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia się pod względem stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w tej grupie za ostatnie dwanaście miesięcy, wyrażona w euro, wyniosła 30,9%. W tym czasie stopa zwrotu w euro subfunduszu Caspar Akcji Europejskich była istotnie wyższa i sięgnęła 46,57%.

Pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła wzrosty indeksów na większości rynków akcji. Umacniająca się złotówka sprawiła jednak, że najważniejsze indeksy akcji, takie jak amerykański S&P 500 czy europejski Stoxx 600, pozostają w przeliczeniu na złotówki na podobnym poziomie co na początku roku. Pierwsze półrocze przyniosło też wyraźne osłabienie się amerykańskiego dolara, w tym wobec euro. Silniejsze euro było w dużym stopniu efektem dobrych danych gospodarczych płynących ostatnio z Europy. Słabszy dolar zazwyczaj sprzyja wzrostom indeksów akcji na rynkach wschodzących i nie inaczej było tym razem.

Rentowności na rynkach obligacji pozostawały blisko historycznie niskich poziomów zarówno w USA, jak i w Europie. Akcje m.in. w Europie i USA wciąż są klasą aktywów przynoszącą najwyższy dochód (w postaci dywidend i buybacków), jeżeli weźmiemy pod uwagę aktywa o wysokiej płynności. W odpowiedzi na poprawiającą się sytuację gospodarczą, banki centralne zapewne będą stopniowo zacieśniały politykę monetarną. W mojej ocenie umiarkowany wzrost rentowności obligacji rządowych nie będzie dużym problemem dla rynków akcji, zwłaszcza jeżeli w wyniku umiarkowanego wzrostu inflacji realne stopy zbytnio by się nie zmieniły. W przypadku części spółek, np. z sektora finansowego, wzrost stóp procentowych może nawet przyczynić się do poprawy wyników finansowych. Tym niemniej, podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne i ograniczanie wielkości bilansów banków centralnych może prowadzić do wzrostu zmienności na rynkach akcji. Nie powinno to być szczególnym powodem do zmartwień dla inwestorów z długim horyzontem inwestycyjnym, zwłaszcza jeżeli przy inwestowaniu pamiętali o dywersyfikacji również na klasy aktywów. Wyższa zmienność może często prowadzić do pojawiania się atrakcyjnych okazji inwestycyjnych.

W czerwcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował spadek o 2,24% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 39,98% (dla jednostki kategorii A).

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj zakupisz jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Europejskich

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 20…

autor: Blazej Bogdziewicz czas czytania: 2 min