Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – lipiec 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji EuropejskichBłażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

W lipcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 3,14% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 34,38% (dla jednostki kategorii A).

Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia się pod względem stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w tej grupie za ostatnie dwanaście miesięcy, wyrażona w euro, wyniosła 27,1%. W tym czasie stopa zwrotu w euro subfunduszu Caspar Akcji Europejskich była istotnie wyższa i sięgnęła 37,98%.

Dane za pierwsze sześć miesięcy tego roku wskazują, że gospodarka Strefy Euro wzrośnie w tym roku o ponad 2%. Będzie to najlepszy wynik od ostatniego kryzysu finansowego. Aktywność przemysłowa w Strefie Euro mierzona odczytami wskaźnika PMI osiągnęła w lipcu wysoki poziom 56,6 punktów, który jednak był nieco niższy niż w czerwcu (odczyty powyżej 50 punktów wskazują na poprawę koniunktury). Co ważne, poprawa miała miejsce we wszystkich państwach, w tym również w Grecji, gdzie kryzys trwał najdłużej. Wyniki spółek za drugi kwartał były jak dotąd lepsze od oczekiwań i lepsze niż rok wcześniej. Zyski tych spółek ze Strefy Euro, które podały już wyniki kwartalne, wzrosły w ciągu roku o 11%.

Słabnący dolar przeszkodził kursom akcji w Strefie Euro w bardziej dynamicznych wzrostach. W wyniku umocnienia się złotówki, wzrosty europejskich indeksów akcji w przeliczeniu na naszą walutę są w tym roku dość skromne. Przykładowo niemiecki DAX wzrósł w przeliczeniu na złotówki o zaledwie o 3%. Jest to jednak wynik lepszy niż wyrażone w złotówce stopy zwrotu z inwestycji w akcje amerykańskie. Indeks S&P 500 Total Return przeliczony na złotówki spadł od początku roku o ponad 3%. Warto odnotować, że spółki amerykańskie również podały, jak dotąd, wyraźnie lepsze niż rok wcześniej wyniki kwartalne – ich zyski wzrosły rok do roku o 10%. Słabnący dolar pomógł kursom akcji na rynkach wschodzących i prawdopodobnie ułatwił też chińskim władzom zatrzymanie odpływu kapitału z Chin. Gwałtowny i trwały odpływ kapitału z Państwa Środka niósł ryzyko kryzysu finansowego w tamtejszym sektorze bankowym. Ostatnie dane pokazują, że rezerwy walutowe Ludowego Banku Chin nieznacznie, ale systematycznie rosną.

Prawdopodobnie amerykański FED będzie stopniowo, ale jednak szybciej niż Europejski Bank Centralny zacieśniał politykę monetarną. Rosnąca różnica w poziomie stóp procentowych może w pewnym momencie skłonić inwestorów do zwiększenia zaangażowania w amerykańską walutę. Kurs dolara będzie też podlegał wpływom informacji płynących z amerykańskiej sceny politycznej. Słabnąca pozycja prezydenta Trumpa, także w obozie republikańskim, skłoniła inwestorów do obniżenia oczekiwań co do tempa wzrostu amerykańskiej gospodarki. Na początku roku media pisały o planowanym istotnym wzroście inwestycji infrastrukturalnych w USA, jak i planowanej obniżce podatków. Obecnie można spotkać się raczej z analizami możliwości odsunięcia prezydenta Trumpa od władzy. Jeżeli do tego dojdzie, ewentualne zastąpienie prezydenta Trumpa przez wiceprezydenta Pence’a nie powinno być przez inwestorów odebrane negatywnie.

W lipcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 3,14% (dla jednostki kategorii A).

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj zakupisz jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Europejskich

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – lipiec 2017…

autor: Blazej Bogdziewicz czas czytania: 2 min