Jesteś tutaj

Caspar Akcji Polskich - czerwiec 2018

05.07.2018
Piotr Przedwojski

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W czerwcu 2018 roku byliśmy świadkami kontynuacji trendu spadkowego na Giełdzie Papierów Wartościowych: WIG20 spadł o 1,0% , mWIG40 o 6,2%, sWIG80 o 6,8%. Cały indeks WIG spadł o 2,3%. Wynik CAP to spadek o 3,9%. Indeks cenowy tradycyjnie osiągnął nowe tegoroczne minima.

Tauron (nie płacący dywidendy od 2015 roku) ustami prezesa Grzegorczyka „poważnie się zastanawia nad inwestycjami na morzu (offshore), taki kierunek to jeden z megatrendów, w który możemy się wpisać, aby dochody z rynku mocy właściwie zainwestować. Mamy prywatnych akcjonariuszy, a oni oczekują wpisywania się w takie megatrendy, które przynoszą zyski”. Nic dodać nic ująć.

Główny akcjonariusz ogłosił wezwanie na 100% akcji MCI, ale raczej nie zamierza wycofać spółki z giełdy, gdyż MCI posiada notowane obligacje z warunkami emisji zobowiązującymi do pozostania na giełdzie.

Walne CDR dokonało zmian w statucie ograniczających prawa dużych akcjonariuszy – czyli ograniczenie prawa głosu dla większych akcjonariuszy do 20% ogólnej liczby głosów. Ograniczeniu podlegać może pojedynczy akcjonariusz, grupa akcjonariuszy powiązanych, a nawet grupa akcjonariuszy niepowiązanych, ale reprezentowanych przez jednego pełnomocnika. Jak rozumiem, te ograniczenia nie dotyczą praw nabytych dla dotychczasowych dużych akcjonariuszy.

Prezes URE zasugerował wczoraj, że obserwowane wysokie ceny w kontraktach na energię na TGE nie są wyłącznie efektem wyższych kosztów CO2 i paliwa, ale że mogą wynikać z manipulacji. Regulator liczy, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona, a ewentualni winni ukarani. Sugestia manipulacji na rynku, który jest zdominowany przez państwowe koncerny brzmi dość zaskakująco i trochę przypomina lata pięćdziesiąte.

W tym miejscu możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Polskich