Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – maj 2018

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji PolskichPiotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W maju 2018 roku kontynuacja trendu spadkowego: WIG20 spadł o 5,9% , mWIG40 o 1,5%, sWIG80 o 3,8%. Cały indeks WIG spadł o 4,4%. Wynik CAP to spadek o 2,8%. Indeks cenowy osiągnął nowe tegoroczne minima.

Oczekiwana stopa dywidendy dla WIG20 spadła do 2,3% – najniżej od 2005 roku. W 2005 roku stopa dywidendy wynosiła 1,95%, przy czym wówczas stopy procentowe dziesięcioletnich obligacji skarbowych były prawie dwukrotnie wyższe (oscylowały wokół 5,5%) niż obecne (3,2%). Stopa dywidendy dla WIG20 spada systematycznie od 2013 roku, w latach 2011-2013 dla WIG20 oscylowała ona wokół 5%.

Zarząd PGNiG nieoczekiwanie obniżył proponowaną nominalną dywidendę z 0,2 zł na akcję, do 0,15 zł na akcję z zysków roku 2017. Oznacza to stopę dywidendy w wysokości 2,5%. Analitycy zamiast obniżki nominalnej dywidendy spodziewali się podwyżki nominalnej dywidendy z uwagi na rosnące zyski netto spółki (z 2,3 mld zł w 2016 do 2,9 mld zł w 2017 roku) i utrzymanie stopy wypłaty z zysku, gdyż jeszcze w kwietniu br. spółka podtrzymywała zamiar wypłaty połowy zysku, choć warunkowała to planami inwestycji. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie uchwali proponowaną przez Zarząd dywidendę, stopa wypłaty z zysku spadnie z 50% do 30%. PGNiG wypłaci nominalnie 0,95 mld zł dywidendy. To i tak więcej niż ma wypłacić PKO BP, który planuje wypłacić 0,7 mld zł. Nominalnie więcej od PGNiG ma wypłacić PKN (1,2 mld zł), Pekao SA (2,07 mld zł) i PZU (2,16 mld zł).

Kwota 2,24 mld zł niewykupionych obligacji GetBacku to – jak podają Obligacje.pl – prawie trzy razy (sic!) więcej niż wszystkie niewykupione papiery z rynku dłużnego Catalyst w latach 2013-17 (za ostatnie 5 lat), czyli 680 mln pln.

Zarząd PGE nie zamierza wypłacić dywidendy, natomiast ogłosił wezwanie w maju 2018 roku na 100% akcji PEP, na łączną kwotę prawie 740 mln zł. W przypadku gdyby PGE tę kwotę wypłaciła w formie dywidendy, stopa dywidendy wynosiłaby ponad 4%. Kurs PGE notuje absolutne minima od początku swoich notowań, na poziomie nieco ponad 9 zł za akcję. Pozostałe spółki energetycznie również przestały płacić dywidendę. Zarząd KGHM ku zaskoczeniu analityków również nie zamierza płacić dywidendy, po raz pierwszy od 2004.

W 2018 roku zamiast dywidend inwestorzy spółek notowanych mogą oczekiwać emisji akcji banków. Notowane banki w tym roku planują emisję na blisko 6 mld zł, najwięcej od 2009 roku. Dla porównania, w ostatnich latach średniorocznie banki emitowały ok. 2 mld zł. BOŚ już pozyskał 210 mln zł (chciał pozyskać 300 mln), z czego 25 mln zł objął PKN Orlen. Getin Noble chce pozyskać 1 mld zł (z czego 190 mln zł już pozyskał w całości od głównego akcjonariusza). Warto zauważyć że obydwa banki emitują akcje z solidną premią do kursu giełdowego: BOŚ z premią 15-procentową (notowany PKN od razu doznał ponad 3 mln straty do wyceny rynkowej BOŚ), a GNB w chwili uchwalania emisji (luty 2018) z premią 76-procentową (w tym przypadku stratę do wartości rynkowej zanotował właściciel prywatny). BGŻ chce pozyskać 800 mln zł emisji na polepszenie wskaźników kapitałowych i 3 mld emisji aportowej na przejęcie Raiffeisen Bank Polska. BZ WBK chce pozyskać 1 mld na przejęcie Deutsche Bank Polska.

Wynik Caspar Akcji Polskich – maj 2018, spadek o 2,8%.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Polskich – maj 2018

autor: Piotr Przedwojski czas czytania: 2 min