Jesteś tutaj

Caspar Akcji Polskich - październik 2017

08.11.2017
Piotr Przedwojski

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W październiku dalsze spadki szerokiego rynku na GPW i wzrost dużych spółek: WIG20 wzrósł o 2,9%, mWIG40 spadł o 2,2%, a sWIG80 spadł o 5,2%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,9%. Wynik CAP to spadek o 2,7%.

W PBG banki redukują zaangażowanie. BZ WBK ogłosił, że zszedł poniżej 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W Synthosie główny akcjonariusz ogłosił, że zamierza wycofać (kolejną) spółkę z GPW. Zamierza ogłosić wezwanie i po osiągnięciu większości 90% „wycisnąć” pozostałych akcjonariuszy.

LPP ogłosiło, że zamierza wydawać rocznie na badania i rozwój 200 mln zł, zatrudniając 1000 nowych pracowników.

Jarosław Augustyniak złożył rezygnację z funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem na dzień 6 października br. Augustyniak nie podał przyczyn rezygnacji. Rada Nadzorcza Idea Banku powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Tobiaszowi Buremu, dotychczasowemu wiceprezesowi banku. Spółka podała także, że rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożył Dominik Fajbusiewicz.

W 2016 roku napływ inwestycji bezpośrednich do Polski to 55 mld zł. W 2015 roku było to 57,6 mld zł. Większość to zyski zatrzymane, czyli odpowiednio: 29,1 i 34,2 mld zł. W 2016 roku napływ inwestycji portfelowych w formie akcji to 8,4 mld, a napływ inwestycji portfelowych w formie długu – 12,3 mld zł. W 2015 roku odpowiednie napływy to: w formie akcji 21,9 a w formie długu 6,5 mld zł.

Widać odwrócenie proporcji. Zamiast napływu kapitału do Polski w formie akcji, mamy napływ kapitału w formie długu. Widać również, że napływ kapitału w formie akcji spadł trzykrotnie, a w formie długu wzrósł dwukrotnie. Widać również, że sumaryczny napływ kapitału do kraju spadł z 28,5 mld do 20,7 mld zł. Portfelowi inwestorzy zagraniczni wpasowują się w obecny kłopot z inwestycjami w Polsce.