Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Skoncentrowanych – maj 2018

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych:

Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w maju br. wzrost o 10,25%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,94%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 24,71%, a za ostatnie 24 miesiące aż 71,7%. Dobre wyniki inwestycyjne były rezultatem udanych inwestycji głównie w sektorze spółek technologicznych.

Ostatnie tygodnie były generalnie korzystne dla amerykańskich rynków akcji i niezbyt łaskawe dla europejskich. W dużym stopniu wpływ na to miała polityczna sytuacja we Włoszech, gdzie nie bez problemów udało się stworzyć nowy rząd cieszący się poparciem raczej eurosceptycznych partii, tj. Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Północy. Rynki obawiają się, że nowy rząd będzie prowadził nieodpowiedzialną politykę fiskalną, a w skrajnym scenariuszu będzie gotowy opuścić Strefę Euro. Niestety, kolejny raz okazuje się, że Strefa Euro jest projektem, w który wpisany jest konflikt między prawem poszczególnych członków do samostanowienia a zobowiązaniem do przestrzegania przyjętych kiedyś w założeniu trwałych norm regulujących politykę fiskalną, mających zapewnić stabilność wspólnej waluty.

Wydaje się, że jedynym sposobem zmuszenia poszczególnych państw do przestrzegania tych norm jest jakaś forma kontrolowanego kryzysu czy inaczej mówiąc zastosowanie groźby wprowadzenia daleko idących sankcji gospodarczych wobec niepokornego członka. W mojej ocenie sposobem na rozwiązanie tego konfliktu nie są transfery fiskalne do mniej zamożnych państw, gdyż mogą one jedynie złagodzić ten konflikt, a nie go rozwiązać. Jedynym rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie demokracji na poziomie poszczególnych państw i decydowanie przynajmniej o części podatków i wydatków na poziomie europejskim, a nie krajowym, co jednak wydaje się nierealne i jeżeli taka próba zostałaby podjęta, mogłaby się zakończyć poważnym kryzysem. Powrót obaw co do przyszłości wspólnej waluty przyniósł spadek jej kursu wobec amerykańskiego dolara.

Część aktywów strategii zainwestowana jest poza Europą, głównie w akcje amerykańskich spółek technologicznych i te inwestycje w ostatnim miesiącu, ale też w dłuższych okresach, przyniosły wysokie stopy zwrotu. Strategia inwestuje większość środków w Europie, przede wszystkim w akcje eksporterów lub też spółki technologiczne, a w bardzo małym stopniu w spółki sektora finansowego, który mógłby ponieść w największym stopniu skutki ewentualnego kryzysu w Strefie Euro. Warto jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy takimi pesymistami. Głównie z uwagi na w miarę dobrą sytuację gospodarczą zarówno na świecie, jak i w samej Europie, nie oczekujemy kolejnego kryzysu, a jedynie przedłużającej się niepewności i pewnego wzrostu awersji do ryzyka, co może negatywnie przełożyć się na wyniki niektórych spółek. W USA koncentrujemy się na spółkach technologicznych, aczkolwiek z bardzo różnych branż. Inwestujemy zarówno w producentów oprogramowania, producentów półprzewodników, jak też spółki zajmujące się handlem elektronicznym czy reklamą w Internecie. Celem takiej dywersyfikacji jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Nie chcemy być bowiem zakładnikami jednego czy dwóch pomysłów inwestycyjnych.

Dla rynków akcji, oprócz sytuacji politycznej we Włoszech, czynnikami ryzyka w najbliższym czasie może być chaotyczna polityka prezydenta Donalda Trumpa w sferze handlu zagranicznego i odpływ kapitału z niektórych rynków wschodzących, w tym Argentyny i Turcji.

Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w maju br. wzrost o 10,25%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,94%.

Zarabiaj dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu. Zobacz, co nas wyróżnia i zainwestuj w fundusze Caspar.

TAGI: cam,

Simple Share Buttons

Strategia Akcji Skoncentrowanych – maj …

autor: Blazej Bogdziewicz czas czytania: 2 min