Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich :

W grudniu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich nie zmienił swojej wartości (dla jednostki kategorii A). W całym 2017 roku subfundusz zanotował wzrost o 26,93% (dla jednostki kategorii A). Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia się pod względem stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w tej grupie za ostatnie dwanaście miesięcy, wyrażona w euro, wyniosła 20,7%. W tym czasie stopa zwrotu w euro subfunduszu Caspar Akcji Europejskich sięgnęła 34,63%.

Najważniejsze światowe indeksy akcji zakończyły ubiegły rok wyraźnymi wzrostami. W ujęciu dolarowym MSCI World reprezentujący wszystkie rynki rozwinięte wzrósł o 20,1%, amerykański S&P 500 o 19,4%, europejski Stoxx 600 o 22,6%, japoński TOPIx o 23,9%, a MSCI Emerging Markets reprezentujący wszystkie rynki rozwijające się wzrósł o 34,3%. Jeżeli jednak uwzględnimy umocnienie się polskiej złotówki, która wyraźnie wzrosła zarówno wobec dolara, jak i euro, stopy zwrotu z inwestycji na rynkach rozwiniętych będą bliskie zeru, bądź zaledwie na poziomie kilku procent. Dolar istotnie osłabił się nie tylko do złotówki, ale także do zdecydowanej większości innych walut. Pomogło to zapewne rynkom wschodzącym, które z reguły dobrze się zachowują, gdy spada amerykańska waluta.

Warto tutaj podkreślić, że inwestując w ramach funduszu nie zabezpieczamy ryzyka walutowego. Oznacza to, że osiągnięte stopy zwrotu byłyby dużo wyższe, gdyby były wyrażone w dolarze bądź euro. Rok 2017 przyniósł po dwuletniej przerwie duże napływy na rynek akcji. Osiągnęły one poziom 280,9 mld USD, tj. 3% wartości rynkowej tej klasy aktywów. Cały czas jednak napływy na rynek obligacji były wyraźnie wyższe zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do rynkowej wartości danej klasy aktywów. Można wiec mówić o rosnącym optymizmie na rynku akcji, ale chyba jeszcze nie o euforii

Akcje cały czas przynoszą dochód wyrażony w osiąganych zyskach wyraźnie powyżej rentowności obligacji rządowych i korporacyjnych. W przypadku indeksu MSCI World stopa zyskowności wynosi ok. 5,8%, podczas gdy rentowność amerykańskich rządowych obligacji 10-letnich 2,4%, a niemieckich 0,43%. Jednocześnie rentowność obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym wynosi w przypadku emisji w dolarze około 3,7%, a w przypadku euro zaledwie 1%. Również różnica między stopami dywidend a rentownościami 10-letnich obligacji rządowych jest tylko nieco poniżej maksymalnych poziomów dla zdecydowanej większości rynków.

Sytuacja gospodarcza na świecie w ostatnim czasie uległa dalszej poprawie. Indeks JP Morgan Global Manufacturing PMI osiągnął poziom 54,5 punktu, co jest najwyższym odczytem od siedmiu lat. Wówczas jednak wysokie odczyty wynikały z niskiej bazy, tzn. niskiej aktywności w przemyśle podczas kryzysu finansowego. Obecnie obserwujemy systematyczną poprawę wskaźników obrazujących aktywność w przemyśle i to we wszystkich istotnych gospodarkach na świecie.

Wzrostom cen na rynkach finansowych sprzyjała w ubiegłym roku łagodna polityka monetarna. Nie spodziewamy się znaczącego jej zaostrzenia w bieżącym roku. Wobec wzrostu aktywności gospodarczej utrzymywanie niskich bądź bardzo niskich stóp procentowych przez najważniejsze banki centralne w mojej ocenie oznacza, że polityka monetarna jest nie tyle zaostrzana, co łagodzona. Co istotne, w roku 2018 można oczekiwać łagodniejszej polityki fiskalnej chociażby w wyniku obniżenia podatków w USA.

Zarządzając Państwa pieniędzmi staramy się podejmować decyzje inwestycyjnie w oparciu o analizę wielu spółek działających w różnych krajach i branżach. Pozwala nam to śledzić najważniejsze trendy w światowej gospodarce. Z reguły inwestycje poprzedzamy rozmową bądź spotkaniem ze spółką. Takich rozmów bądź spotkań odbyliśmy w zeszłym roku blisko 700. Skontaktowaliśmy się ze spółkami mającymi siedziby w 30 różnych państwach, przy czym swoją pracę skoncentrowaliśmy na spółkach z Polski, USA, Niemiec i Francji.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2…

autor: Blazej Bogdziewicz czas czytania: 3 min