Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – grudzień 2017

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar GlobalnyPiotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny :

Caspar Globalny wzrósł w grudniu 2017 roku o 0,16% w porównaniu ze spadkiem benchmarku o 0,37%, a w całym roku 2017 subfundusz Caspar Globalny wypracował stopę zwrotu w wysokości 4,21%. To znacząco lepiej niż benchmark, który wzrósł w tym czasie o 1,39%.

W 2017 roku zespół inwestycyjny Caspara odbył 695 spotkań lub rozmów telefonicznych z przedstawicielami spółek z 30 krajów. Wykonanie takiej pracy daje nam bardzo szeroki pogląd na kondycję, aktualne otoczenie biznesowe i perspektywy podmiotów z całego świata. Inwestycje bezpośrednio w wyselekcjonowane przez nas akcje miały istotny wpływ na pozytywną stopę zwrotu z subfunduszu względem benchmarku. Z czasem udział akcji w subfunduszu Caspar Globalny będzie się zwiększał kosztem instrumentów ETF.

Rok 2017 był bardzo dobry dla rynków akcji, wiele indeksów osiągnęło historyczne szczyty, a dobra koniunktura utrzymuje się w pierwszych dniach 2018 roku. Nie widzimy przesłanek dla poważnej bessy, a okresowe korekty będziemy wykorzystywać do okazyjnych zakupów. Wiele zależy od banków centralnych, a konkretnie tempa, w jakim będą one normalizować politykę monetarną.

Wyniki Caspar Globalny – grudzień 2017, subfundusz wzrósł w grudniu 2017 roku o 0,16% w porównaniu ze spadkiem benchmarku o 0,37%.


Dlaczego my?

Naszym celem jest pomnażanie pieniędzy powierzonych nam przez Klientów. Dla nas oznacza to kierowanie się wyłącznie ich potrzebami, ambicjami, determinacją oraz apetytem na ryzyko. Działamy według najlepszych wielkopolskich wzorców – do przodu, ale z zachowaniem zdrowego rozsądku. My wiemy, że pieniądze nie biorą się z szaleństwa. Pieniądze biorą się z ciężkiej pracy. To fundament naszego działania. Jesteśmy długodystansowcami. Nasze inwestycje są przemyślane i dokładnie „przepracowane”. Unikalna filozofia inwestowania pozwala nam na osiąganie ponadprzeciętnych zysków. Dzięki niej nasi Klienci solidnie zarabiają, a my zajmujemy czołowe miejsca w rankingach. Czytaj więcej

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Globalny – grudzień 2017

autor: Caspar AM czas czytania: 1 min