Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – czerwiec 2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w czerwcu 2017 wzrost o 0,11%, co daje +1,32% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,74%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 1,48% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,15% w ostatnich dwóch latach.

Najistotniejszą informacją makroekonomiczną ubiegłego miesiąca był prawdopodobnie wstępny odczyt czerwcowej inflacji, na poziomie 1,5% rok do roku (po kilku miesiącach w okolicach 2%), co utwierdza rynek w prognozach braku zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej co najmniej do drugiej połowy przyszłego roku.

Czerwiec był raczej spokojnym miesiącem na rynku polskich obligacji skarbowych. Tylko 10-letnie papiery zarejestrowały bardziej znaczące ruchy: rentowności najpierw spadły do najniższego poziomu w tym roku (3,10%), ale gorsze nastroje na międzynarodowych rynkach długu pod koniec miesiąca spowodowały powrót rentowności powyżej 3,30% na zamknięcie półrocza. Wahania rentowności w innych sektorach były niewielkie (poziomy na koniec czerwca 1,60% na rocznych; 1,90% na 2-letnich i 2,66% na 5-letnich obligacjach).

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna połączona z bardzo niską opłatą za zarządzanie ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w czerwcu 2017 wzrost o 0,11%, co daje +1,32% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,74%).

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Ochrony Kapitału – czerwiec 201…

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 1 min