Jesteś tutaj

Caspar Ochrony Kapitału - październik 2017

14.11.2017
Wojciech Kseń

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Dane makroekonomiczne opublikowane w październiku 2017 roku w Polsce nie zmieniły obrazu rozpędzonej gospodarki (sprzedaż detaliczna +8,6% rok do roku; wzrost płac +6% rdr, spadek stopy bezrobocia do 6,8%). Inflacja (2,1%) z kolei pozostaje stabilna i na tyle oddalona od celu NBP (2,5%), że Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia opinii, że podwyżki stóp procentowych nie będą konieczne przed końcem 2018 roku.

Sytuacja na rynku polskich obligacji skarbowych okazała się w ubiegłym miesiącu dużo bardziej dynamiczna, gdyż rentowności krótkich papierów się mocno obniżyły (te obligacje są kupowane przez banki, które szukają aktywów nieopodatkowanych z niskim ryzykiem i jednocześnie odkupywanych na aukcjach zamiany przez Ministerstwo Finansów), a rentowności dłuższych papierów podniosły się (klasyczna reakcja na dobre dane makroekonomiczne i długoterminowe oczekiwania inflacyjne). W efekcie nachylenie krzywej (w tym przypadku mowa o różnicy między rentownościami 10- i 2-letnich obligacji skarbowych) zwiększyło się na polskim rynku do historycznie wysokich poziomów (180 punktów bazowych). Jest to o tyle ciekawe, że dzieje się w momencie, kiedy na rynku amerykańskim nachylenie krzywej spadło akurat do najniższych poziomów od ponad dziesięciu lat (tam krótki koniec się podnosi w odpowiedzi na cykl podwyżek Rezerwy Federalnej, a umiarkowane oczekiwania długoterminowej inflacji nie szkodzą dłuższym obligacjom).

Rentowności polskich papierów skarbowych zakończyły październik 2017 roku na poziomach 1,23% na rocznych, 1,62% na 2-letnich, 2,65% na 5-letnich i 3,44% na 10-letnich obligacjach. Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w październiku 2017 roku wzrost o 0,43%, co daje +2,35% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,24%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,39% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,69% w ostatnich dwóch latach (dane na dzień 31 października 2017 roku).

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego, a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna połączona z bardzo niską opłatą za zarządzanie ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

 

platforma transakcyjna Caspar TFI