Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – wrzesień 2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował we wrześniu 2017 roku wzrost o 0,28%, co daje +1,91% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,11%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 1,96% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,54% w ostatnich dwóch latach.

Wrzesień nie był dobry dla światowych rynków obligacji. Dobre globalne dane makroekonomiczne (wysokie odczyty wskaźników aktywności gospodarczej PMI, mocny rynek pracy i przyspieszająca inflacja) oraz zaostrzenie retoryki członków amerykańskiej Rezerwy Federalnej popchnęły rentowności do góry (a więc ceny w dół). Nie inaczej było w Polsce, gdzie wstępny odczyt inflacji za wrzesień tego roku wyniósł 2,2% rok do roku (wyżej od oczekiwań) przy mocnym wzroście płac (+6,6% rdr) i silnej sprzedaży detalicznej (+7,6% rdr w sierpniu).

Mimo to, członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie zmieniają łagodnego nastawienia (wzrost inflacji jest „tymczasowy” i nie obserwują nierównowag na rynku pracy), ale pojawia się coraz więcej opinii, że w przyszłym roku Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała podnieść stopy, kiedy inflacja przekroczy cel inflacyjny NBP (2,5%). Rentowności polskich papierów skarbowych przesunęły się do góry o kilka punktów bazowych na całej krzywej do poziomów 1,48% na rocznych, 1,75% na dwuletnich, 2,70% na pięcioletnich i 3,37% na dziesięcioletnich obligacjach.

Informujemy, że 19 maja br. weszły w życie zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału, które pozwalają na inwestycje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy. Te zmiany pozwolą nam zwiększyć rentowność i dywersyfikację portfela przy umiarkowanie wyższym ryzyku. Nadal nie będziemy podejmować ryzyka walutowego a ryzyko stopy procentowej pozostanie ograniczone (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Zmiany w polityce inwestycyjnej będą wprowadzane stopniowo i nie zmieniają celu ochrony kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna połączona z bardzo niską opłatą za zarządzanie ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału – wrzesień 2017: wzrost o 0,28%.

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Ochrony Kapitału – wrzesień 20…

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 2 min