Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – czerwiec 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający - Strategia Akcji Spółek Strefy EuroBłażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w czerwcu br. spadek o 1,80%, wobec spadku benchmarku w tym okresie 1,30%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 40,29%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł jedynie o 19,21%.

Bardzo dobry wynik względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.

Pierwsza połowa bieżącego roku przyniosła wzrosty indeksów na większości rynków akcji. Umacniająca się złotówka sprawiła jednak, że najważniejsze indeksy akcji, takie jak amerykański S&P 500 czy europejski Stoxx 600, pozostają w przeliczeniu na złotówki na podobnym poziomie co na początku roku. Pierwsze półrocze przyniosło też wyraźne osłabienie się amerykańskiego dolara, w tym wobec euro. Silniejsze euro było w dużym stopniu efektem dobrych danych gospodarczych płynących ostatnio z Europy. Słabszy dolar zazwyczaj sprzyja wzrostom indeksów akcji na rynkach wschodzących i nie inaczej było tym razem.

Rentowności na rynkach obligacji pozostawały blisko historycznie niskich poziomów zarówno w USA, jak i w Europie. Akcje m.in. w Europie i USA wciąż są klasą aktywów przynoszącą najwyższy dochód (w postaci dywidend i buybacków), jeżeli weźmiemy pod uwagę aktywa o wysokiej płynności. W odpowiedzi na poprawiającą się sytuację gospodarczą, banki centralne zapewne będą stopniowo zacieśniały politykę monetarną. W mojej ocenie umiarkowany wzrost rentowności obligacji rządowych nie będzie dużym problemem dla rynków akcji, zwłaszcza jeżeli w wyniku umiarkowanego wzrostu inflacji realne stopy zbytnio by się nie zmieniły. W przypadku części spółek, np. z sektora finansowego, wzrost stóp procentowych może nawet przyczynić się do poprawy wyników finansowych. Tym niemniej, podnoszenie stóp procentowych przez banki centralne i ograniczanie wielkości bilansów banków centralnych może prowadzić do wzrostu zmienności na rynkach akcji. Nie powinno to być szczególnym powodem do zmartwień dla inwestorów z długim horyzontem inwestycyjnym, zwłaszcza jeżeli przy inwestowaniu pamiętali o dywersyfikacji również na klasy aktywów. Wyższa zmienność może często prowadzić do pojawiania się atrakcyjnych okazji inwestycyjnych.

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w czerwcu br. spadek o 1,80%, wobec spadku benchmarku w tym okresie 1,30%.

Zarabiaj dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu. Zobacz, co nas wyróżnia i zainwestuj w fundusze Caspar.

TAGI: cam,

Simple Share Buttons

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – …

autor: Blazej Bogdziewicz czas czytania: 2 min