Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – lipiec 2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony KapitałuWojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w lipcu 2017 roku wzrost o 0,20%, co daje +1,52% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,87%). W dłuższej perspektywie wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 1,73% w ostatnich dwunastu miesiącach i o 3,09% w ostatnich dwóch latach.

Czy i kiedy inflacja trwale przekroczy poziom 2%? Podobne pytanie zadają sobie inwestorzy i ekonomiści na głównych rynkach światowych. Także w Polsce, po tym jak ostatnie odczyty różnych miar inflacji raczej szły lekko w dół, a nie w kierunku wspomnianej granicy 2%. W Stanach Zjednoczonych PCE deflator spadł z 2,2% w lutym do 1,4% w czerwcu, w Niemczech CPI spadł z 2,2% w lutym do 1,7% w lipcu, a w Polsce też z 2,2% w lutym do 1,5% w czerwcu.

Rada Polityki Pieniężnej spokojnie czeka na trwalsze sygnały wzrostu cen, które teoretycznie powinny się niebawem pojawić. Impulsem do tego ma być bardzo dobra sytuacja na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie na poziomie 7,1% w czerwcu i 6-procentowy wzrost wynagrodzeń rok do roku) oraz wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie +6% rok do roku.

Rynek polskich obligacji skarbowych wydaje się wyczekiwać na dalszy rozwój wypadków bez większych wahań rentowności. Poziomy na koniec lipca to 1,60% na rocznych; 1,85% na 2-letnich, 2,70% na 5-letnich i 3,35% na 10-letnich obligacjach.

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego, a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna połączona z bardzo niską opłatą za zarządzanie ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w lipcu 2017 roku wzrost o 0,20%, co daje +1,52% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,87%).

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons

Caspar Ochrony Kapitału – lipiec 2017…

autor: Wojtek Kseń czas czytania: 1 min